Dodatek

L. P. 2001

Na straně 178 jsou chybné údaje o zvonech, které objevil místní kostelník Libor Coufal. Touto cestou mu děkujeme za zjištění skutečných údajů.

Dne 13. března 1942 byly z Bezkova odvezeny 3 zvony o váze 250 kg, 185 a 32 kg. Při sundávání z věže jeden z nich praskl. Na základě nařízení obecního úřadu a pověření kováře Františka Švédy č. 48, byli na sundání zvonů posláni Antonín Švéda st. č. 15 a Josef Auer č. 42.

Zvony byly odeslány do Moravských Budějovic firmě Smrčka. V Bezkově zůstala jen srdce zvonů. Po válce se vrátil do obce nejmenší zvon o váze 32 kg.

 

L. P. 2008

V zápisu z roku 1926 je uvedeno chybné jméno, které objevila rodina jmenované.

Dne 4. listopadu utrpěla paní Aloisie Havlíková těžké poranění tím, že na ni padly nezajištěné zárubně v rozestavěném domě. Na následky poranění zemřela dne 11. listopadu 1926.