Vítejte na stránkách, jež mají za úkol Vás provédsti historií této malé veničky. Bezkov se nachází asi 10 km západně od Znojma . O stáří této vesnice není pochyb. Podle koncovky -ov soudí historikové vznik této vesnice v 10. století. První písemná zmínka o obci je z června roku 1252, kdy král železný a zlatý Přemysl Otakar II., v té době spoluvládce Václava I. ve Znojmě podepsal listinu , ve které se potvrzuje rozhodnutí z roku 1240, přidělit Bezkov s příslušenstvím („Bescowe cum suis pertinentis“) Probošství na Hradišti. V 19. století byla tato listina otištěna v edici starých listin Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae.

Opsány jsou všechny tři kroniky. První končí rokem 1944, druhá kronika zahrnuje období 1945 - 1977. Z kapacitních důvodů byla založena i třetí kronika, ve které jsou pouze dva následující roky a to 1978 a 1979. Roky 1980 - 1990 jsou zapsány v tehdy společné kronice v Mašovicích. Další roky nejsou zapsány, protože je nikdo nezaznamenal. Aby se mezera přestala zvětšovat, začal správce obecního webu dělat poznámky ze současnosti a ve volných chvílích, kterých je po skromnu, dohledává fakta z dřívějších dob.

Slovo editora: První kronika je opsána úplně. Je velmi pěkně napsaná. To ovšem nelze říci o létech pod vládou soudruhů, kdy se ať už chtěně či nevědomky tato pamětní kniha přetvářela na ne moc zajímavou kroniku JZD. Proto jsem při opisu záměrně zredukoval výsledky hospodaření tohoto družstva a soustředil se více na dění v naší vesnici a na to, jak lidé prožívali združstevňování. Velké poděkování patří paní učitelce Dagmar Jurkové z Mašovic. Její zápisy týkající se obcí, které spadaly pod MNV Mašovice, předčily naše očekávání.

V opsaném textu se také nachází dobové výrazy (historismy), které mohou z dnešního pohledu připomínat pravopisné chyby a překlepy

V kronice se také mohou nacházet nějaké historické chyby a nepřesnosti. Pokud je odhalíte, dejte nám prosím vědet a tyto chyby budou opraveny formou dodatků.

Na tomto díle se podíleli:
Martin Kuřítka - opis a web
Ivana Kuřítková - opis

A pochopitelně pisatelé kroniky:
Josef Svoboda
Václav Kořínek
Bohumil Čech
Alois Ochman
Josef Ludvík
Emil Zbýtovský
Helena Wolfová
Dagmar Jurková

Dodatky:
Libor Coufal