Historie školy Historie kaple Hřbitov Kříže Památná lípa Rybníček Most u Bradových

Historie kaple

V obecní knize určené pro dary, a příspěvky na kapli, zaznamenával p. Martin Molík následující: (Věrný opis) Poněvadž naši praotci mnohá léta po tom toužili, aby sobě chrám Páně zbudovati mohli, činili dobrovolné příspěvky, též všichni občané svou obětavost jak penězi, též ruční a potažní práce, ku potřebě vystavění tohoto chrámu Páně obětovali:

Dle jeho záznamu počalo se se stavbou kaple r. 1854 a dokončena byla r. 1855. Dvacátou neděli po sv. Duchu byla vysvěcena důst. P. farářem Josefem Macháčkou. Kdo vyslovil první myšlenku, aby kaple byla vystavena se nezmiňuje. Zato zaznamenává jména žijících rolníků a podotýká, že všichni občané zúčastnili se všech prací zdarma z lásky a pro slávu Boží. Kaple byla vystavěna za následujících pololáníků a čtvrtláníků. (věrný opis):
Čís.2. František Klika, 1/4 láník
Čís.3. Auer Albert, 1/2 láník v tom čase kasír
Čís.4. Brechta Frant. 1/2 láník
Čís.5. Šimon Havlík 1/12 láník
Čís.6. Havlík Frant. 1/2 láník
Čís.7. Matěj Kučera 1/4 láník a hospodský
Čís.8. Komínek Frant. Radní obce v r. 1854
Čís.9. Fraj Vojtěch 1/2 láník
Čís.10. Tomáš Šťáva a otec Jakob (bez pochyby Šťáva) společně 1/2 láníci
Čís.11. Martin Molík 1/2 láník
Čís.12. Smrčka 1/4 láník a výbor
Čís.13. Jiří Klika 1/2 láník
Čís.14. Albert Klika 1/2 láník
Čís.15. Fraj Ondřej a Jan Fraj 1/4 láník (zde mínil č.16)
Čís.16. Jakob Valášek 1/2 láník
Čís.17. Fiala Florián 1/4 láník a výbor r. 1854 a radní při dostavění chrámu Páně 1855
Čís.24. Mahr Jan 1/2 láník
Čís.26. Pahr Matouš 1/2 láník
Čís.27. František Molík 1/2 láník
Čís.28. František Havel 1/2 láník a výbor
Čís.29. Tunka Anton 1/2 láník
Čís.30. Havlík Šebestian 1/2 láník
Čís.31. Komínek Anton 1/2 láník
Čís.32. Molík Josef 1/2 láník

V téže knize má také poznamenání první dobrodinec na stavbu kaple. Jsou to následující:
1. Klára Štefan darovala 40 zlatých
2. Havlík František 20 zlatých
3. Šťávka čís.10 20 zlatých
4. Komínek Jakub 40 zlatých
5. Fiala Florián 36 zlatých
6. Petr Růžička 10 zlatých
7. Havel František 4 x 50 zlatých
8. Klika Šebestián z Mašovic 1 x 50 zlatých
9. Kold Tomáš 7 x 45 zlatých
10. Od 26 sedláků a 6 domkařů dobrovolný příspěvek 396 zlatých
11. Pahr matouš zjednal mešní knihu
12. Smrčka Josef koupil velebnou svátost (monstranci)
13. Fiala Florián koupil kalich
14. Fraj Ondřej koupil obrazy křížové cesty
15. Valášek Jakub dal zhotoviti dřevěný kříž ke dveřím kaple

Kdo plán na kapli zhotovil a ji postavil není známo.

Před postavením kaple konaly se poslední růžencové pobožnosti pod lípou na rozcestí do Mašovic.

V roce 1900 byla za starostování p. Josefa Pára, přistavěna sakristie. Plán zhotovil František Bláha rodem z Únanova, nyní zednický mistr ve Znojmě.

V roce 1913 byla za starostování p. Josefa Pára mladšího, kaple opravena a vymalována. Pořízena nová věž a vydlážděna šatovskými dlážkami. Opravu provedl zednický mistr z Mašovic, p. František Pokorný. Do kaple postave nový oltář od firmy A. Kreutze z Moravských Budějovic. Malbu provedl českýn malíř Julius Bedřich ze Znojma. Truhlářské práce pak Molík Michael (lavice) hlavní dvéře a k sakristii dveře Jan Starý, truhlář z Mašovic. Náklad na opravu činil přes 2500 Kč. Dne 3. 7. 1916 udeřil do zdejší kaple při bouřce mezi 5 a 6 hodinou odpolední blesk. Škodu učinil nepatrnou.

V roce 1910 odporučila v poslední vůli p. Marie Molíková z č. 27 na nový oltář do kaple 400 Kč.

Varhany v kapli byly pořízeny za p. učitele Málka z Mašovic a koupeny byly ve Znojmě v roce 1888. Náklad hrazen sbírkou po vsi. Službu varhaníka konal p. Jan Málek, učitel v Mašovicích a od r. 1901 až do r. 1920 p. učitel Josef Svoboda. Po ní převzal varhaničení samouk p. Jan Fraj č.21. za hraní dostával varhaník odměny 14 Kč ročně. Měchošlap pak 15 Kč ročně. V kapli sloužívala se mše svatá jen v neděli a o posvícení a v pondělí o posvícení zádušní.

Po opravě kaple sloužena bývá mše svatá, když si ji někdo objedná. Zároveň byly založeny některé mše svaté fundační.

Za mši svatou zpívanou se v r. 1925 platilo 15 K a varhaníku 5 K.

V roce 1903, kdy se opravoval mašovický chrám Páně, konaly se dopolední nedělní služby Boží v bezkovské kapli a sice od 12. 6. 1903 - 11. 10. 1903. Kostelníky byli Klempa Matěj č.19, Tunka František č.40, Meduna František a nynější Molík Michael.

V roce 1914 byl darem některých sousedů pořízen pluviál, šaty pro ministranty a darem p. velmistra roucha mešní a kalich. Klempa Jakub daroval věčnou lampu. Šaty pro ministranty daroval p. Antonín a František Komínek a Klika František č.46.

Dne 5. února 1917 sňat byl z věže větší zvon k účelům válečným. Před sejmutím zazvonilo se jím na rozloučenou. Při pádu se roztříštil. Sebrané kusy vážily 150 kg. Náhrady se obdrželo 600 Kč, které uloženy v Reiffeisenovce.