Historie školy Historie kaple Hřbitov Kříže Památná lípa Rybníček Most u Bradových

Památná lípa

U silnice do Mašovic stojí památná lípa. Kdo se k ní přiblíží, rád se u ní zastaví. Pod ní se krčí zděná kaplička, kterou dala opraviti paní Františka Molíková z čís. 27 a pak její syn Molík Karel. V kapličce je socha panny Marie, která bývala v kapli na starém oltáři. Socha tato byla darována pí. Marií Molíkovou z čís. 27. Kdo lípu sázel a kapličku dal postaviti se neví. Lípa může býti přes 300 let stará. Je ji vidět z dalekého okolí. Kmen její měří v objemu 4,74 m. Koruna její se široko rozkládá. V létě poskytuje včelám hojné pastvy. V zimě bývá útulkem vran. Zemřel její zahradník, ale lípa je čím dále mocnější.