Roky 1898,1899 a 1901 Rok 1902 Rok 1903 Rok 1904 a roky 1906 - 1909 Rok 1910

1898

V tomto roce zakoupen byl p. Jindřichem Molíkem první žací stroj v naší obci. Vůbec tento uvědomělý rolník razil cestu prvním strojům do naší obce.

1899

Dne 19. června poctil svou návštěvou zdejší obec, kapli a školu nastouplý probošt na Hradišti sv. Hypolita, důst. p. Josef Ziekler, kteréhož jménem obce uvítal případnou řečí správce školy.

Dne 10. září zakoupeno bylo z daru 8 zl., které darovala „Vzájemná záložna ve Znojmě“, 20 knih pro žákovskou knihovnu. Tím dán podnět k zřízení žákovské knihovny při zdejší škole.

Dne 9. října 1899 daroval pan Jindřich Molík, první předseda místní školní rady na zakoupení praporu školního 20 zlatých. Sbírka po vsi vynesla pak 76 zl. 60 kr. Za shora uvedené obnosy byl zakoupen školní prapor od firmy Josefa Neškudla v Jablonném nad Orlicí. Dne 10. června 1900 byl posvěcen ve zdejší kapli. Kmotrou praporu byla bývalá žákyně Terezie Brechtová.

Dne 17. září usnesl se obecní výbor, aby tři dílky obecních polí u Háje byly věnovány zdejší škole. Užitek z nich patří správě školy.

V měsíci prosinci onemocnělo křečovým kašlem v obci 42 dítek. Škola byla uzavřena od 12. prosince do 2. ledna 1900.

1901

Dne 1. ledna vykonáno sčítání lidu. Napočteno 295 obyvatelů, z nichž bylo 290 národnosti české a 5 národnosti německé. Sčítání provedl správce školy.

Dne 3. října o 7 1/2 hod. večerní bylo viděti na obloze Meteor. Svítil jasně světlým světlem podobajícím se blesku. Letěl směrem od východu k západu.

Dne 25. prosince na Boží hod zazpívaly školní dítky v kapli Malátovy koledy. Ku všeobecnému přání byly zpívány podruhé.