1902

Dne 11. března zemřel na Hradišti důstoj. p. Josef Ziekler, probošt a zemský prelát řádu křížovníků. Pohřbu jeho účastnila se deputace ze zdejší obce.

Dne 20. srpna zemřel generálvelmistr rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou v Praze, emer. řádný profesor theologické fakulty na pražské universitě, poslanec na sněmu království českého, známý hodnostář církevní, Dr. Václav Horák. Zemřelý byl v kruzích laických i duchovenských osobou velmi známou a populární, že byl svého času kandidátem na uprázdněný stolec arcibiskupský. Za své zásluhy byl vyznamenán mnohými církevními a světskými hodnostmi. Chudí ztrácí v něm štědrého podporovatele, umění ztrácí v něm mecenáše, kněží žádaví starostlivého otce i příkladného bratra. Za jeho opraven byl také náš farní chám Páně.

Dne 20. listopadu zvolen v Praze nový generální velmistr F. Maral, kterému byla zaslána od obce a místní školní rady gratulace. Za tuto gratulaci došlo následující poděkování.

Velectění, milí pánové!

Srdečná vaše slova a úpřímná přání k mému zvolení hluboce mne dojala! Přijměte nelíčený, upřímný dík! Těším se na to, navštívit milou Vaši dědinu a ústně Vám poděkovat. Buďte přesvědčeni, že si vděčně vzpomenu na milou vaši pozornost a že ve mně vždy naleznete upřímného přítele! Děkuji opětně!

Poroučím Vás, rodiny Vaše a celou obec do ochrany Boží a jsem Vám upřímně oddaný

F. Maral
Generál a velmistr.

V Praze dne 30. listopadu 1902.

Na Boží hod Vánoční konala se poprvé ve zdejší obci slavnost vánočního stromku ve školní budově. Všechny dítky byly poděleny 2 držátky, gumou, tužkou, 5 pery, vánočkou, 2 pomeranči, 10 ořechy, 13 oříšky lískovými, 10 fíkami a 5 kousky cukrovinek. Chudé dítky obdržely košile, čepici, látku na kabátky, punčochy, kapesníky, šátky na hlavu.