1904

Dne 11. září 1904 usnesla se místní školní rada, aby ve zdejší školní obci byl zrušen školní plat. K tomuto usnesení přistoupilo i obecní zastupitelstvo.

1906

Dne 11. března 1906 poprvé hráno ve zdejší obci divadlo v hostinci p. Jana Klempy zdejšími ochotníky.
O prázdninách v roce 1906 byla dána do třídy nová podlaha, poněvadž podlaha byla houbou zničena.

1907

Dne 8. září usnesl se obecní výbor, že zřídí ovocný sad u školy.

1908

Dne 3. září 1908 byla obecní kovárna prodána Františku Švédovi, kováři za 700 Kč.

1909

Dne 15. března 1909 zemřela ve Znojmě ve věku 71 let zdejší rodačka, bývalá selka z č. 18 a 28 paní Terezie Milnerová, která celé své jmění v obnosu 25 000 Kč odkázala spolku matici Znojemské, který si obral zříditi ve Znojmě střední školu českou. Další viz. Česká žena.