1910

Dne 17. července 1910 upořádaly spojené odbory Národní jednoty pro jihozápadní Moravu z Citonic, Mašovic a Bezkova velikou národní slavnost v Bezkově u myslivny ve prospěch menšinového školství. Zásluhy o slavnost získali si studující z jmenovaných obcí.
Čistý výnos rozdělen takto:

Znojemské matici - 100 Kč

Ústřední výbor Národní jednoty - 60 Kč

(Neuvedeno kam - pozn web.) - 60 Kč

Hospodářská zimní škola ve Znojmě - 21 Kč

Dne 31.12 provedeno sčítání lidu. Napočteno 291 osob národnosti české, vyznání římsko-katolického. Z těchto bylo 148 mužů a 143 žen. Z přítomných bylo 24 přes 60 roků starých. Nejstarší stařenka Klempová jest narozena v r. 1819.