1903

Dne 16. června odebral se důstojný pan Jan Čapek, farář v Mašovicích na novou faru do Dobřichovic u Prahy, kde má dne 28. září 1903 náhle skonal. Byl to kněz dobrý, který si hleděl svého povolání a do politiky se nepletl. Byl přítelem školy i učitele.

Dne 12. července uspořádán byl první školní výlet při zdejší škole. Neznámý pozorovatel napsal o něm dole uvedený článek v časopise „Hlasy západní Moravy“.

Krásný výlet a požitek obecenstvu uspořádal p. učitel Svoboda v Bezkově dne 12. července o výletu školních dítek Bezkovských do blízkého háje. Byl právě po celotýdenní studené a deštivé nepohodě krásný, letní den a teploučko až milo. Před půl 3. hod. odpoledne hnul se průvod s praporem od školní budovy, veden p. učitelem Svobodou za zvuků hudby na výletní místo. A za ním ubíralo se množství obyvatelstva. Též na výletním místě bylo již obecenstvo. Na výletiště p. učitel provedl s dětmi různé hry, reje, zpěvy atd. V přestávkách hrála hudba buď čísla koncertní neb taneční. Byla to opravdu podívaná na malou dobrotinu v pestrých krojích národních. Jednotlivá čísla programu byla tak přesně a dobře studována, že by bylo neuvěřitelno, že by vše ty dětičky si zapamatovaly a provésti mohly. Na výletním místě postavena tribuna, kde se jednotlivá čísla, buď žertovné deklamace aneb zpěvy přednášela. Čísla zpěvná doprovázena byla hrou na harmonium, kterou ochotně obstaral právník p. Hadroušek z Únanova. Pro rozličné hry a reje určena byla rovná pláň u lesa, kde se též později tančilo. Krásné bylo i cvičení školních dětí za vedení školáka Švédy z Bezkova. Děti večer poděleny za své umění cukrovím a koláči. K deváté hodině večerní hnul se průvod s hudbou ke školní budově, kde zapěna hymna. Uznávejte píli, vytrvalost a ochotu vašeho p. učitele Svobody, prokázanou tímto požitkem, žádejte jej, by i nadále byl vůdcem, rádcem a vychovatelem vaší mládeže, aby táž vždy a všude se k svému mateřskému jazyku veřejně hlásila, jej tupiti a hanobiti nenechala.

Dne 5. srpna 1903 k žádosti správce školy daroval zdejší škole velect. p. František Urbánek, knihkupec v Praze knihy do žákovské knihovny.

Od 12. června 1903 až do 11. října 1903 konaly se každou neděli služby Boží ve zdejší kapli ,poněvadž farní chrám páně v Mašovicích byl opravován.

Dne 15. srpna 1903 uvítalo obecní zastupitelstvo a celá obec nového důstoj. p. P. Karla Buriana, který po uvítání sloužil slavnou mši sv. v kapli.