Posvícení Vánoce Masopust Velikonoce Svatba Pohřeb Tráva a orání Domácí léčení Česká žena Čestní občané

Masopust

Asi 2 měsíce po vánocích jest masopust, na který se chasa velmi těší. Tento trvá tři dny. V neděli a v pondělí chasa v hospodě tančí. V úterý chodí maškarádi chlapci převlečení za medvědy, čerty atd. Za nimi chodí ostatní chasa, která sbírá od hospodářů uzené maso, vejce a peníze.

Maso se v hostinci uvaří a večer se chasa sejde ku společné večeři. Na tzv. popeleční středu smaží se vejce, která se rovněž společně sní. V úterý večer volí chasa tzv. „stárkovou a stárka“. Děvčata dávají chlapcům peníze, která dá nejvíc, jest stárkovou. Tato dostane buďto šátek, nebo rozmarinu. Na popeleční středu, jde chasa i s děvčaty, se stárkem ke stárkové na hostinu, při níž o veselí není nouze.