Posvícení Vánoce Masopust Velikonoce Svatba Pohřeb Tráva a orání Domácí léčení Česká žena Čestní občané

Pohřeb

Když někdo z vesnice zemře, známí zemřelého jdou zvát lidi na pohřeb. V den pohřbu, shromáždí se lidé u domu smutku. Při vynášení rakve, učiní ve dveřích rakví tři kříže. Pak se rakev postaví obyčejně na dvoře na máry. Po výkropu se nese do kaple, kde kněz slouží mši svatou. Po skončených obřadech, rakev se nese na hřbitov, kde se položí na kůly nad hrob. Kněz se opět nad ní modlí a hrobník táže se lidu, zdali jim ten dotyčný ublížil, by mu odpustili. (Po) Odpověď lidu zní: Odpusť mu Pán Bůh. Po té jest rakev spuštěna do hrobu. Kněz na ní hodí sám první hrst hlíny se slovy: Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Po něm hází do hrobu hlínu ostatní, až hrobník rakev zakope. Pak v domě zemřelého uspořádá se známým hostina čili „pitka“, při níž také na zemřelého vzpomínají.