Posvícení Vánoce Masopust Velikonoce Svatba Pohřeb Tráva a orání Domácí léčení Česká žena Čestní občané

Posvícení

První říjnovou neděli slaví se u nás posvěcení chrámu neboli „posvícení“. Již kolik dní před tou nedělí konají se všechny přípravy. Zabíjí se, drůbež se připravuje, koláče se pečou. V sobotu večer chasa za výskotu a hudby staví „máji“ a připravuje stan. V neděli ráno v 10 hod. slouží se slavná mše sv. Po mši sv. shromáždí se chasa s hudebníky před kapli a hudebníci zahrají 2 kousky. Pak chodí chasa s hudebníky po dědině, kde dává rozmarýny za něž dostává peníze. Pak se jde k obědu. Obyčejem je, že hoši, co muziku „drží“, berou si sebou muzikanta na oběd. (Po všechny 3 dny). Po obědě jde se na požehnání. Po požehnání odeberou se mladí i staří do hospody, kde vytrvají až do večera. Nálada panující rozumí se, že jest hodně veselá. V této náladě nejen chasa, ale i dospělí vytrvají po všechny tři dni.