Posvícení Vánoce Masopust Velikonoce Svatba Pohřeb Tráva a orání Domácí léčení Česká žena Čestní občané

Velikonoce

Tyto počínají se „Zeleným Čtvrtekem“. Tento den, jí se obyčejně „prosná kaše“. V pátek ráno před východem slunce chodívají se lidé na zahradu modlit a pak se umývají potoční vodou. Od „zeleného čtvrtku“, chlapci za vedení „poručníka“ shromáždí se u kaple a s trakaři, hrkači a klepačkami obejdou celou ves, což dělají ráno, v poledne i večer, na místo klekání. Na bílou sobotu chlapci chodí po vsi a vejce a peníze, a pak je o ně poručník rozdělí. Při tom se obyčejně pohádají a pobijí a mnoho vajec padne do nespravedlivých rukou některého poručníka. O Velikonoční neděli chodí děti k známým na koledu, při níž zpívají krásné národní koledy.