Posvícení Vánoce Masopust Velikonoce Svatba Pohřeb Tráva a orání Domácí léčení Česká žena Čestní občané

Svatba

U nás svatba slaví se obyčejně v úterý. V neděli před svatbou mládenci zvou hosty. V úterý ráno muzikanti hrají tzv. „budíček“. Mládenci s muzikanty jdou pro družičky. Potom jdou k ženichovi, kterému jeho rodiče dávají požehnání. Odtud odeberou se všichni o domu nevěsty, kde milencům rodiče požehnají. Pak se jde do kostela, na oddavky. Když se jde do kostela,nevěsta jde s mládencem. V kostele dají ženichovi i nevěstě a hlavu věneček z rozmarýnu. Po oddavkách snaží se mládenec oba věnečky pro sebe dostat. Chasa po oddavkách u kaple drží „bránu“, kde chasa snoubencům a hostům připíjí na zdraví, a přeje jim všeho dobrého. Za to u brány dostává od ženicha hojně peněz. Odtud se jde do hospody, kde se tančí. Na večer se jde k tabuli, zatímco chasa v hospodě tančí. Při tabuli podávají se různá jídla a nápoje. Mezi tabulí připijí mládenci na zdraví družiček, při čemž říkají se žertovné přípitky. Potom chasa novomanželům nese „štěstí“, stromek ověšení cukrovím, za čež dostane peníze. Družba také při hostině vezme talíř a sbírá na „kolíbku“ peníze, které po hostech sebere, přijdou nevěstě. Také vybírá se po hostech na „kuchařku“ a na „nástroje muzikantů“ po hostině odebere se vše do hospody, kde se setrvá do rána. Načež se hosté rozejdou. Je-li svatba zámožnější, bývá i na druhý den ještě hostina a hosté se rozjíždějí pozdě na večer.