Roky 1941 - 1944 Rok 1945 Rok 1946 Rok 1947 Rok 1948 Rok 1949 Rok 1950

1947

V tomto roce bylo poprvé plánováno státní hospodářství a naše dvouletka byla horlivě propagována rozhlasem, tiskem, plakáty

Změna předsedy

16. listopadu byl zvolen za předsedu MNV Bedřich Kuřítka, rolník č. 43. Dosavadní předseda František Kučera se vzdal funkce předsedy i členství v MNV. Místo něho nastoupil Josef Fraj, rolník č. 78.

Obecní rozhlas

V listopadu 1947 bylo v obci rušno. Dělníci firmy Bedřich Matyášek ze Znojma zřizovali obecní rozhlas. V obecním lese byly skáceny modříny, vhodné na sloupy pro vedení. Ty byly zakopány a na ně připevněny isolátory nebo někde ampliony. Hlavním bodem se stala věž dřevěná hasičského skladiště. Poněvadž už byla vetchá a neunesla by asi tři ampliony, jež na ni měly být namontovány, rozhodlo MNV, aby věž vyztužil novým dřevem rovněž z obecního lesa pan Neužil Karel, tesař z Citonic. Tak bylo v obci umístěno 5 amplionů. Později žádal MNV okres o rozšíření obecního rozhlasu o 2 další ampliony, ale žádost byla po dva roky zamítnuta a tak původní počet 5 stále je zachován. Další ampliony byly umístěny na okraji vesnice směrem k hřbitovu a druhý u Fraje č. 2, aby bylo slyšet i u Brechtů a Kliků č. 13. První vysílání se uskutečnilo 19. prosince 1947. Na zahájení zabubnoval dosavadní obecní sluha a bubeník Antonín Švéda st. (zvaný Šopík - pozn. web.) a loučil se s občany jako bubeník. Pak měl projev předseda MNV Bedřich Kuřítka.
Na schůzi MNV 18. prosince 1947 byl stanoven poplatek pro občany, kteří v prvních měsících jeho fungování chtěli používat obecního rozhlasu pro osobní účely. Dávali zahrát svým známým k svátku. Za 1 hlášení pro občany byl určen poplatek 10 Kčs. Pro občany z jiné obce 20 Kčs. Blahopřání stálo 20 Kčs. Později počáteční horečka začala klesat a blahopřání se objevovala méně a méně často. Zůstalo vyhlašování pohřbu, zábav místních i ze sousedních obcí.

Úhrada rozhlasu

Obecní rozhlas stál 68 000 Kčs. Podnět k jeho zavedení dali rolníci, organisovaní od r. 1945 v Jednotném svazu československých zemědělců JSČZ, předseda Jan Pár, rolník č. 30. Obdrželi od ministerstva zemědělství podporu 60 000 Kčs. Měli si ji rozdělit. Rozdělili ji. Každý podepsal na jednom archu, že peníze přijal a současně všihni na druhém archu bez výjimky potvrzovali, že peníze věnují na zřízení obecního rozhlasu.

Hospodářské zápisy

Silné mrazy, které začaly po vánocích v minulém roce, pokračovaly a nepolevovaly ani v lednu a únoru. Spousty sněhu a velké sněhové vánice byly na překážku dopravě a vyžadovaly hodně práce. Jaro po této kruté zimě přišlo opožděně. Bylo studené a velmi suché, takže i osení rostlo velmi pomalu. Hospodáři očekávali toužebně déšť. Po celé léto i na podzim bylo stále sucho jako na Sahaře. Tráva schla. Na mostcích shořela nejdříve. Deště, přišly-li občas, byly málo vydatné. Stále foukal silný jihovýchodní vítr. Proto bylo obilí velmi málo. Na pískách obilí zaschlo ještě před ukončením vývoje. Sena a slámy bylo polovic oproti ostatním létům. Vhledem k této katastrofě ministerstvo zemědělství proto dalo zemědělcům příplatky. Mimo to obdrželi ještě zvláštní podporu, kterou věnovali na zřízení obecního rozhlasu. Následkem sucha bylo i málo ovoce a zeleniny.

Podniky a kultura

V sobotu 11. ledna byl pořádán v hostinci u Habrů myslivecký ples, který byl silně navštíven držiteli honitby z bližšího i vzdáleného okolí. Sál byl vhodně vyzdoben chvojím. Výtěžek 4000 Kčs darován škole. Byl uložen na knížku Dorostu československého červeného kříže. Peníze byly určeny na zavedení vodovodu do školy a zřízení umyvárny ve třídě.

Z oslavy 7. března, pořádané školní mládeží, bylo věnováno obecní knihovně dobrovolné vstupné, obnos 466,80 Kčs.

11.5. pořádala škola oslavu „Svátku matek“. Dobrovolné vstupné 560,90 Kčs přišlo do pokladny Místní školní rady, aby mohly býti doplňovány léky ve školní lékárničce, ze které jsou brány léky i na poskytování první pomoci občanům. Pomoc je poskytována samozřejmě bezplatně.

14. září bylo vzpomenuto smrti T.G.Masaryka. Při vzpomínce vedle školní mládeže vystoupil i čtyřčlenný mužský sbor. 1. tenor Bedřich Kuřítka, předseda MRD, rolník č. 43, 2. tenor Miloš Auer, student, kandidát učitelství, 1. bas Alois Ochman, 2. bas Josef Pár, skladník. Tento sbor vypomohl a zpestřil i oslavy 14. zářív Citonicích, pořádané o den později.

Oslavy 28. října byly pořádány novým způsobem. Žáci mašovské školy řed. Josefem Veselým zahráli v Bezkově divadlo „Chlapci z rybářské uličky“. Zato jsme my šli uspořádat oslavu do Mašovic. Vystoupil tam náš mužský sbor a i smíšený sbor asi dvacetičlenný. Ten měl nacvičen od K. Bendla „Svoji k svému“. Tento sbor byl zazpíván i v Bezkově před divadlem. Protože současně bylo vzpomínáno 7. listopadu, výročí Velké říjnové revoluce.

Důvod založení sboru je třeba hledati v blížícím se 50. výročí otevření zdejší školy. Naši občané jsou hrdí na svou školu a obětavě pro ni pracují, aby byla zvelebena. Proto už 25. výročí otevření školy bylo slavnostně vzpomenuto.

Škola

K 50. jubileu založení školy bylo požádáno ministerstvo školství o příspěvek na nové lavice. I to poslalo nám 12 000 Kčs. V novém školním roce po prázdninách bylo znovu žádáno ministerstvo školství. Tentokrát jsme žádali asi 10 000 Kčs na zavedení vodovodu do školy. Ministerstvo bylo velkorysé a zvýšilo svůj příspěvek na 20 000 Kčs.

Školní budova dostala v tomto roce 31.8. nový modřínový hlavní vchod. Dále byla vymalována třída, záchody a chodba. Ve třídě zmizela ta „zrcadla“, která vznikla v r. 1946. zazděním oken. Do sklepa byla dána nová okýnka.

MNV darovalo škole z obecního lesa modřín, který byl v zimě 1947 skácen. Na jaře 1948 jej školní mládež oloupala z kůry a Kučera František, rolník č. 6 jej zadarmo odvezl na pilu do Olbramkostela, kde byl pořezán na prkna, která dovezl zpět do Bezkova. Modřín byl určen na zhotovení vrat do dvora v r. 1948.

Dodávky

V prvním roce dvouletky byl ve zdejší obci splněn a i překročen tento předpis dodávek: Chlebové obilí 830q, Krmné obilí 330q, brambory 109,19q, hovězí dobytek 168,88q, vepřový dobytek 404q.

Zájezd presidenta do Znojma

13. června 1947 byla uskutečněna návštěva presidenta Edwarda Beneše ve Znojmě. Občané z Bezkova a školní mládež čekali v Citonicích u slavobrány u citonické raiffeisenky. Tudy projela auta odpoledne cestou do Vranova od přehrady do Znojma. Okresní osvětová rada dala razit medaile na paměť této návštěvy a organizovala jejich objednávky a prodej.

Narození, úmrtí, sňatky

V tomto roce se v Bezkově narodily 4 děti, 4 úmrtí byla a jen 2 svatby.

Činnost knihovny

Vypůjčováno bylo od Nového roku do 18.5. celkem 19x a od 9.11. do vánoc celkem 6x. Vypůjčeno bylo 890 knih pro 65 čtenářů. Z žánrů 471 zábavných, 54 poučných a 365pro mládež.