Roky 1941 - 1944 Rok 1945 Rok 1946 Rok 1947 Rok 1948 Rok 1949 Rok 1950

1949

Rok 1949, první rok první první československé Gottwaldovy pětiletky.

Zmenšení okresu

Znojemský okres byl zmenšen. Východní obce jeho připadly mikulovskému okresu. Na výhodní hranici okresu ležely dříve Mackovice, Fryšava, Pravice, Šanov, Hevlín. Dnes jsou tam Oleksovice, Čajkovic, Borotice, Valtrovice, Křidlůvky, Jaroslavice.

MNV

MNV po celý rok v čele s předsedou Antonínem Šťávou konalo celkem 17 schůzí, jež byly vesměs schůzemi pléna. Byla jen 1 schůze rady (podle protokolu).

Činnost MNV

Plat za kostelnictví zvýšen na 4000 Kčs ročně. Plat předsedovi MNV 5000 Kčs, místopředsedovi 1000 Kčs, pokladníkovi 3000 Kčs ročně, tajemník 3000 Kčs. Byly prodány kousky obecního pole 1 m3 za 2 Kčs na rozšíření zahrad všech domů od č. 74, Jan Havlík až po Bloudíčka č. 67. 100 m3 štěrku na opravu cest bylo objednáno. Bylo vysázeno 30 kusů jabloní. Bylo odhlasováno zřízení kina v obci a zřízení vodní nádrže.

Kultura

6.3. bylo na besídce školní vzpomenuto 20leté vůdcovské práce p. presidenta Klementa Gottwalda, který od r. 1929 stál v čele KSČ. Bylo vzpomenuto i 99. výročí narozenin T.G. Masaryka. Dobrovolné vstupné pro knihovnu vyneslo 655,10 Kčs (Sami vidíte, že Gottwald byl na prvním místě. - pozn.web)

15.5. byl oslaven „Den vítězství“ a současně „Den matek“. Dobrovolné vstupné 558 Kčs dostala knihovna.

Větrná smršť

Dne 8. dubna řádila ve zdejší obci velká větrná vichřice. Trvala téměř 3 dny. Odnesla velké množství naorané půdy a místy vyrvala i podzimní obilí. Zanesla je do závětří. Naši obec tato smršť tak nepostihla. Naši obec chránily zřejmě lesy, především Smoha a Háj, neboť vichřice se hnala od Smoh a Bezkov a část jeho katastru jakoby přeskočila. Zde jsme se přesvědčili z vlastních zkušeností o významu větrolamů. Byly to názorná vyučování. Už v sousedních Mašovicích byly naváty závěje jemné hlíny až 1 m vysoké. Nejvíce postižený úsek byl od Bezkova směrem k Podmolí. Cesta z Bezkova do Mašovic měla příkopy úplně zaváty hlínou a vypadala jako pod žlutým sněhem uprostřed zimy. Autobusová doprava byla 1 den zastavena. Rychlost větru byla při zemi 80 km/h, místy 120 - 150 km/h. Celý kraj byl zahalen žlutou mlhou. I v domech se usadila několikamilimetrová vrstva ornice.

Hospodářské zápisy

Mrazy nebyly silné. Největší mráz byl zaznamenán -20°C. Sněhu bylo málo. Jaro po větrné smršti bylo suché a dosti chladné.Dodávky byly splněny nebo překročeny.

Škola

Vysavač prachu byl pro školu zakoupen v září 1949 za 9242 Kčs. V r. 1948 bylo jedno umyvadlo odvodněno do sklepa. Zjistilo se, že potrubí ze dna sklepa bylo při stavbě silnice v r. 1927 přerušeno a zasypáno bez vyústění. Proto v r. 1949 bylo prokopáno a položeno nové potrubí ze dna sklepa k pomníku a to z 15 cm cementových rour. Slouží i k odvodnění sklepa, v němž se občas při tání z jara objevovala voda. Je třeba dát pozor, aby jím nevnikli do sklepa potkani nebo myši.

Vodovod byl v r. 1948 zaveden i na zahradu. Bylo pořízeno v r. 1949 25 m hadice ve 2 kusech k našroubování na výpustný kohout. Možno použít k vedení vody do prádelny nebo k zalévání.

Obyvatelstvo

V tomto roce se narodilo v Bezkově 6 dětí. Bylo 7 pohřbů. Sňatek nebyl uzavřen ani jeden.

Spála

V r. 1949 vyskytly se v naší obci dva ojedinělé případy spály.

Očkování proti TBC

O prázdninách 1949 probíhalo ve zdejším okrese očkování proti tuberkulose. Pro Bezkov, Mašovice a Citonice se konalo ve zdejší škole. Nejdříve se podrobili tuberkulinové zkoušce. Tou se zjistilo, kdo už přišel s tuberkulosním bacilem do styku a nesmí být očkován. Byli očkováni ti, u nichž se zjistilo, že nemají v těle obranných látek. Šeptanda šířila hrůzostrašné zprávy o nebezpečí tohoto očkování. Ani ve zdejší obci, ani v bližším okolí se nestalo nic, co by potvrzovalo oprávněnost obav.