Historie Bezkova Požáry Spořitelní a záloženský spolek Hasičský sbor Listonoš Krupobití Neštěstí Soukromá stanice hřebčácká

Hasičský sbor

Již za starostování p. Josefa Pára, staršího, se jednalo o zřízení sboru hasičského. Jednání se však rozbilo, poněvadž někteří sousedé se nechtěli zříci peněz z honu, které měly býti k tomuto účelu věnovány. Pisatel této kroniky se namáhal o zřízení hasičského spolku, ale snahy jeho byly marné. Teprve po posledním ohni u p. Jana Klempy, hostinského čís. 7 dne 17. 10. 1919, když všichni volali po sboru hasičském, podařilo se mu, že dne 30. listopadu 1919, podporován p. starostou Brechtou a celým obecním zastupitelstvem podali stanovy spolku, hasičského ku schválení zemské politické správě. Na to zjara 1920 byl spolek založen. Prvním starostou zvolen p. Josef Pár, mladší, náčelníkem Jan Molík, rolník č. 32, jednatelem pisatel kroniky, pokladníkem Auer Josef čís. 47. Obec zakoupila stříkačku a výzbroj pro 20 hasičů za obnos 22 000 Kč, od firmy Smejkal, Čechy u Prostějova. Obecní sýpka pak proměněna v hasičské skladiště. V roce 1923 postavil si sbor rozhlednu na sušení hadic u hasičského skladiště za 4 000 Kč.