Kruponití

Dne 15. června 1892 postihlo naši obec strašné krupobití. Tvrdé obilí bylo úplně zničeno. Stromy stály úplně holé. Na střechách nezůstala ani jediná celá křidlice. Jaře, hlavně však pícniny se znamenitě vydařily. Nejchudší obdrželi podporu, kterou rozdával okresní hejtman, hrabě Černín.

Poznámka 2007: Dle pamětníků byly kroupy velké jak slepičí vejce.