Neštěstí

Dne 21. listopadu 1901 odpoledne zasáhla tyč žentouru sedmiletou dcerušku Mařenku p. Jana Klempy, hostinského a způsobila ji těžké zranění na těle, hlavně na hlavě. Plných 6 dní ležela tato hodná žákyně v agonii. Dne 27. listopadu smrt ji z utrpení vykoupila. Tělo její bylo poprvé přineseno do kaple, kde žáci jí zpívali pohřební písně a pak ji doprovodili až na hřbitov mašovický.

Dne 24. listopadu 1908 slavila se hlučná svatba p. Františka Molíka s Marií Frajovou z č. 9. Při svatbě bylo hodně veselo. Jeden z nejveselejších hostů byl p. Leitner, rolník z Mramotic. Druhý den před odjezdem u tabule při jídle tropil různé žerty. Najednou zajikl se, počal těžce dýchati a svalil se na zem. Přivolaný lékař konstatoval smrt zadušením čili udávením. Svatba se skončila umíráčkem. Hosté ihned přerušili svatební veselí.

Dne 6. prosince zemřel zdejší soused p. Josef Komínek sebevraždou v Legedině v Uhrách. Zastřelil se na břehu řeky Tisy. Smrt jeho zastřena rouškou různých záhad. Byl majetníkem půllánu čís. 8. Měl první benzinový motor v obci.

Dne 11. dubna 1911 zemřela Mařenka Auerova v stáří necelých 23 let zvláštní nemocí velmi zřídka v našich krajích se vyskytující. Ji ošetřující lékař primář nemocnice ve Znojmě, Dr. Stumme rozpoznal, že příčinnou její nemoci byla tasemnice „Echinococcus“ čili měchožil, který žije v útrobách psů a přenáší se olizováním na člověka a na játrách způsobuje tak zvané boubele. Jest to nemoc končící smrtí.