Listonoš

V roce 1898, kdy jsem se přistěhoval do Bezkova, dostávali jsme poštu dvakrát týdně a sice v pondělí a v pátek. Poštu nosíval obecní posel Jan Šťáva, domkář č. 22. Od psaní byl poplatek 2 krejcary. Balíky a ostatní věci si musel každý donášeti sám na poštu do Znojma. Citonice i Bezkov dožadovali se, aby byl poštovní úřad zřízen v Citonicích. Konečně od 1. dubna 1903 byl pro osadu Kasárny a obec citonickou a bezkovskou ustanocen první přespolní listonoš Tkaný ze Znojma.