Soukromá stanice hřebčácká

Když stát přiděloval státní hřebce za státního hřebčince v Hodoníně do soukromého ošetřování, ucházel se o ně také p. František Klika č. 13 v Bezkově. Dne 16. listopadu 1913 dostal dva těžké hřebce do soukromého ošetřování a tím zřízena u nás soukromá hřebčácká stanice. Protože stanice prospívala a rolníci si hleděli chovu koní, dostal dne 28. března 1921 do ošetřování dalšího hřebce. Chov koní nejen u nás, ale i v sousedních obcích se značně ušlechtil a zvelebil.