Spořitelní a záloženský spolek

Dne 22. prosince 1907 ustavil se přičiněním p. Antonína Kuchyňky, mlynáře a poslance z Horních Dunajovic Spořitelní a záloženský spolek v Bezkově. Prvním starostem jeho zvolen byl p. František Pezel, lesník v Bezkově. Místostarostou zvolen p. Josef Brechta, rolník č. 11. Do představenstva zvolen byl p. Jan Klempa, č.7, p. Karel Molík č. 27, Záděra Jan č.16. Dozorčí rada zvolena byla následovně: P. Jakub Fraj č.51 předsedou, místopředsedou František stehlík. Za členy dozorčí rady byli zvoleni.
1. Klempa Jakub, rolník č.12
2. Pár Josef, rolník č.30
3. Coufal Jan, rolník č.3
4. Fraj Jan, rolník č. 43
Pokladníkem zvolen p. František Klika, rolník č.46
Členů všech bylo 21.

Po smrti p. Františka Kliky v r. 1916 převzal k žádosti představenstva spolku a dozorčí rady pokladnictví p. Josef Svoboda, správce školy, který úřad tento svědomitě vedl až do r. 1922, kdy se ho dobrovolně vzdal. Spořitelní a záloženský spolek v r. 1915 postavil pro své členy váhu a zakoupil z čestného výnosu trier. V r. 1922 zvolen za pokladníka p. František Švéda, kovář. Pokladník v posledních 10 letech bral odměny 400 Kč. V r. 1925 dostal ročně 500 Kč. Po p. Františku Pezlovi svolen byl starostou spolku p. Josef Brechta. Ku konci r. 1924 měl spolek vkladů 981 281,51 Kč.

V roce 1938 bylo ku příležítosti 30. výročí uděláno výroční tablo