Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1914

Ku konci měsíce ledna onemocněl důst. p. P. Karel Burian, farář v Mašovicích a odebral se do Prahy do kláštera k léčení. Zástupcem jeho jmenován pensionovaný kněz řádu křížovnického důst. p. P. Josef Šimon, který úřad duchovního zastával od 1. února do 18. března. Po něm ustanoven administrátorem důst. p. p. František Dolák. Svou velkou zbožností a lidumilostí v kratičké době získal si srdce malých i velkých. Dnem 29. července byl telegraficky povolán, aby v Chebu jako polní kaplan nastoupil službu. Pátého dne po jeho odchodu roznesla se po celé farnosti smutná zpráva, že náhle skonal. Smrt jeho je zastřena rouškou tajemství. Vykládá se, že byl pro vlastenecké kázání k vojínům, zastřelen vojenskými úřady, což pravděpodobné by bylo, neboť válku neschvaloval. Jiní tvrdí, že se zastřelil sám, poněvadž před důstojníky se svým přesvědčením netajil.

Dne 28. června byl následník trůnu rakoukého arcivávoda František Ferdinand z Este v Sarajevu, v hlavním městě Bosny, spoleně se svou chotí, vévodkyní Žofií Hohenbergovou, úkladně zavražděn dvěma ranami z revolvru, jež vypálil na oba manžele srbský student. Byla to vražda politická. Rakousko - Uhersko popichováno Německem uvítalo tuto událost s radostí, neboť se naskytla vhodná příležitost k válce již dávno připravované. Dne 28. srpna 1914 vypovědělo Rakousko Srbsku válku. První k vojsku z naší vesnice byl povolán František Švéda, kovář.

Dne 1. srpna o 4. hodině ráno vybubnováváním a vyhláškami provolávána v naší osadě všeobecná mobilisace vojenská až do 36 let.

Odpoledne téhož dne odjížděli vojíni do Znojma. Doma rozléhal se pláč žen a matek. Během roku povolána drhá výzva a pak při odvodu a přehlídkách uznáni mnozí za schopné, takže během roku 1914 - 1915 sloužili při vojsku tito občané:

Molík Josef, Meduna Jindřich, Plaček František, Brechta Josef, Tunka Josef, Már Jan, Šťáva Jiřík, Molík František, Mahr Jan, Són Jiří, Mašina Jan, Hammer Antonín, Kučera Jan, Fraj Josef, Záděra Antonín, Mrňa František, Fraj Jan č. 26, Klika František, Klika Ondřej, Havlík Josef, Klika František, Auer František, Már František, Šťáva František č. 25, Fraj Jakub, Klika Antonín, Havlík František, Švéda František, Auer Josef, Tunka Josef, Klika Matouš, Klika Josef, Mahr Karel, Bruckner Antonín, Tunka Jan, Havlík Ferdinand, Molík Jan, Mahr Josef, Klempa Ondřej, Klempa František, Már Antonín, Šťáva František, Auer Josef č. 47, Mahr František, Havlík Jan

Z těchto hrdinskou smrtí zemřel štábní strážmistr 6 drag. Pluku p. František Šťáva z č. 22 a Josef Klika, synovec Antonína a Kláry Komínkové z č. 31. František Auer z č. 54 námahou onemocněl a zemřel v nemocnici zápalem plic.

Zraněni byli Molík František, Šťáva Jiří, Molík Jan č. 32, Fraj Josef č. 9 a Mahr Jan. Vyznamenán byl Šťáva František a Mahr Jan z č. 37.

Dne 15. září 1914 musela zdejší obec k válečným účelům dodati 2 páry koní s vozy. Koně dodali tito sousedé: Auer Martin, Molík Jan č. 31, Valášek Antonín, Brechta Josef. Vozy dodal Karel Molík, Klempa Jakub a Mahr František. Mimo to musela obec dodati pro vojsko 170 q ovsa, 49 q pšenice a 8 q žita. Za vše obdrželi rolníci peníze. Z obce bylo také odvezeno 23 měděných kotlů, 9 prek a 4 šroubované chladiče. Školní dítky pro vojíny zhotovily 29 párů nátepniček. 5 kg cupaniny, 1150 párů papírových podešvic. 1 nákoleníky, 1 kuklu a 1 břišní pás.

Na válečné půjčky upsáno bylo 6600 Kč. Obilí se v tomto roce prodávalo na následující ceny: 1 q pšenice 41,5 Kč, žita 34 Kč ovsa 28 Kč.

Kilogram masa se prodával za 4 Kč, vajec bylo 15 - 17 za 2 Kč.

Aby chudina měla dobrou mouku a nemusila jísti kukuřičnou, zakoupila obec žito a pšenici, dala tyto obilniny semleti a správce školy sám chudině tuto mouku prodával za následující ceny: pšeničnou 0 za 68 h za 1 kg, 2 za 50 h za 1 kg, 3 za 36 h za 1 kg, žitnou mouku za 50 h za 1 kg.

Pro pomocný válečný fond rozprodáno bylo 20 kusů kokard po 30 h, 25 křížů po 30 h, 2 obrazy císaře po 50 h a obraz následníka za 35 K. sbírky dospělých pro červený kříž vynesly: 1. 100,10 Kč, 2. 70 Kč, 3. 58 Kč.