Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1916

Dne 27. ledna nařízeno přísně úřady, aby byl oslaven svátek rakouského spojence císaře Viléma. Před tím dnen dostavil do školy četník a nařizoval, aby v ten den byl vyvěšen slavnostní prapor.

Dne 29. ledna nařízeno, aby se konala slavnost pokoření „Černé hory“. Nařízení zůstalo ovšem jen na papíře.

Dne 21. února zesnul přítel zdejší školy pan Josef Pár, starší. Za jeho starostování a jeho přičiněním byla zdejší škola postavena. Byl to muž poctivý, rázný a spravedlivý, ryzí charakter. V obecním výboře zasedal přes 30 let. Obecní hospodářství vedl do posledního dechu. Chudina měla v něm svého rádce a otce.

Dne 30. dubna zemřel v Praze důstojný p. P. Karel Burián, bývalý náš farář. Na 4. válečnou půjčku upsáno bylo 33 600 K.

Sebráno bylo 1 q látek vlněných a bavlněných k účelům vojenským.

Spořitelní a záloženský spolek pořídil pro své členy stroj na čištění obilí „Trier“ a vozovou váhu centimálku.

V tomto roce rekvizovali se kovy. Komisařem pro Bezkov, Citonice, Mašovice ustanoven p. Josef Svoboda, správce školy při zdejší škole. Zárověň mu byl přidělen vojenský výcvik mládeže z Bezkova, Citonic a Mašovic. Cvičení se konalo jen několik neděl na nátlak úřadu. Jakmile nátkal ustal, přestal cvičiti.

Dne 3. srpna 1916 padl zdejší rodák p. František Pezel, chovanec 2. ročníku, učitel ústavu v Kroměříži.

Nařízením vyšších úřadů byly dosavadní dvojdílné čítanky od Jursy za škol odstraněn a nařízeno užívati nových trojdílných čítanek. Poněvadž však tyto čítanky nebyly v pravý čas vytisknuty, muselo se učiti bez čítanek. Pro nedostatek papíru musela býti opětně do školy zavedena břidlicová tabulka.

V měsíci říjnu musela obec dodati 400 q bramborů, 25 q sena a 150 q slámy.

Dne 21. listopadu o 9 hodině večer zemřel na zámku Schönbrunském ve Vídni císař František Josef I. Národové se těšili, že jeho nástupce Karel uzavře mír a odpoutá se od zlého ducha německého císaře Viléma II. Avšak byli zklamáni.

Na V. válečnou půjčku se upsalo 45 400 K.