Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1919

Dne 4. března bylo kolkování bankovek od deseti korun nahoru. Z naší vesnice bylo k překolkování předloženo bankovek za 271 000 K. nejvíce bankovek předložil p. Jan Coufal. Vážili 1 kg v ceně přes 40 000 K.

Vklady peněz ve „Spořitelním a záloženském spolku“ se od nového roku neúrokovaly.

V měsíci květnu na památku našeho osvobození zasadily školní dítky dvě lípy, stromy „Svobody“ Jednu u dřevěného kříže nad Klikovými a druhou na rozcestí silnic do Lukova a Podmolí. První se jmenuje lípa Masarykova, druhá lípa Komenského.

Dne 15. června konány po prvé volby do obcí dle nového volebního řádu:

V naší obci byla postavena jedna kandidátka… (nečtitelné, špatná kopie-pozn.web.)

Dle nového volebního řádu rozmnožil se počet členů obecního zastupitelstva o tři členy. Dříve obecní výbor míval 9 členů.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Pololáníci:
1. Brechta Josef
2. Komínek František
3. Klika František
4. Molík Jan č. 32
Čtvrtláníci:
5. Auer Josef
6. Kučera Jan
7. Klempa Jakub
8. Fraj Jan č. 27
Domkáři:
9. Són Čeněk
10. Šťáva Jan č. 59
11. Molík Jan č. 1
12. Molík Michael

Za starostu zvolen p. Josef Brechta, náměstkem p. František Klika, radním p. Klempa Jakub a p. Šťáva Jan.

Jaro letošního roku bylo velice vlhké a chladné. Pro stálé deště se pozdě selo. Žně se opozdily skoro o celý měsíc. Úroda jarního obilí a sena byla velmi dobrá.

Dne 27. října byla chystána smuteční slavnost na památku padlých hrdinů naší vlasti, kteří za ni obětovali život. Dítky připravily u hřbitova na kopečku hranici dříví. Tu o 1/2 5. hodině zazvučel zvonek na poplach. Kůlna i stodola v hostinci p. Jana Klempy stála v plamenech. Malá část nevymláceného obilí byla zachráněna. Po tomto neštěstí usnesl se obecní výbor zakoupiti stříkačku.

První listopad přinesl sníh. Od té doby začaly střídavě mrazy se sněhem a nadělaly na bramborách a cukrovce mnoho škody.

Dne 29. listopadu uspořádali vojíni „Československého pluku č. 28“, kteří byli posádkou v Lukově a Podmolí Mikulášskou zábavu v hostinci p. Ondřeje Mahra a čistý výnos 400 K odevzdali správci školy na žákovskou knihovnu a na školní potřeby chudých dítek. Správce školy 200 K uložil pro knihovnu a za 200 K nakoupil k vánocům pro 21 chüdých dítek školních potřeb jako denníky, tužky, gumy, pera, knihy, štětce, barvy.

Dne 30. listopadu zakoupila obec stříkačku od firmy Smejkal na Smíchově za 9 000 K. Výzbroj pro hasiče a hadice koupeny od téže firmy za 9 000 K. Zároveň byl založen hasičský sbor.