Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1915

Dne 10. května 1915 otevřena byla na severozápadní dráze zastávka Citonice. Na zřízení této zastávky přispěla obec citonická 3000 Kč a obec bezkovská 1000 Kč. O zřízení zastávky zasadili se p. Josef Sidlík, říd. učitel v Citonicích s důst. p. farářem Isidorem Vondruškou a říd. učitel Josef Svoboda z Bezkova, který sám sháněl podpisy v sousedních obcích. Ředitelství železnic se bránilo všemožně zřízení zastávky z důvodů technických. Jelikož shora jmenovaní naléhali na jednotlivé poslance různých politických stran, ředitelství na nátlak železnic zastávku povolilo. V r. 1915 se platilo za lístek 3. třídy 30 h.

Dne 26. května 1915 vyznamenal se zdejší rodák p. Jan Mahr u Putušovca v Ruském Polsku v protiútoku, začež odměněn byl stříbrnou medailí 1. třídy.

Dne 29. září sebráno ve vesnici 2 q vlny a příbuzných látek k účelům vojenským.

Dne 9. října vypukl ve zdejší obci tyfus. První onemocněl čeledín Josef Šalamoun v č. 11. Na to onemocněl žák 2. odd. František Klika a  p. František Klika, rolník č. 13.

Dne 15. října provedeno sčítání osob a zásob obilních. Napočítáno 284 osob, pšenice 53 875 kg, žita 16 945 kg, ječmene 10 720 kg, ovsa 56 880 kg, pšeničné mouky 1330 kg, žitné mouky 688 kg, hrachu 6865 kg a čočky 742 kg.

Na třetí válečnou půjčku upsáno bylo 30 300 K.