Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1920

V měsíci lednu vypukla v obci chřipka. V únoru onemocněly některé dítky spalničkami, takže škola musela bíti v měsíci únoru na 14 dnů zavřena. Dne 7. března oslaveny byly nejen školní mládeží, ale i dospělými sedmdesáté narozeniny p. Presidenta, tatíčka Masaryka. Školní mládež, obecní zastupitelstvo, místní školní rada a české obyvatelstvo shromáždilo se ve školní budově, kde správce školy promluvil o nehynoucích zásluhách presidenta o naši československou republiku, o jeho filosofii, o jeho náboženských spisech a boji proti alkoholismu.

V tomto roce se konaly první volby do Národního shromáždění ústavního. K návrhu p. Josefa Pára, byl mezi kandidáty vzat p. František Molík, maloobchodník z Citonic a také poslancem zvolen za stranu republikánskou.

Ve zdejší obci se volilo většinou dle kandidátky strany republikánské (agrární). Lidová strana obdržela 3 hlasy, národní socialisté 2 hlasy, národní demokraté 2 hlasy a tři hlasy roztříštěny na kandidátky německé (omylem).

Na památku padlých ve světové válce, zemřelých následkem válečných útrap a nezvěstných dala omladina zdejší na rozcestí silnice do Podmolí a Lukova postaviti „Boží muku“ nákladem 1120 K. Náklad tento byl kryt z výtěžku divadelního představení. Obecní zastupitelstvo převzalo na sebe závazek, že v příštích dobách bude o tuto památku pečovati a ji v dobrém stavu udržovati. Dne 18. července ji důstoj. p. farář P. Josef Zika posvětil.

Životní potřeby v roce 1920 stoupaly a dosáhly závratné výše. Jednoroční hříbě bylo 20 000 Kč, kráva 4000 - 6000 Kč, selata 25 - 44 Kč za 1 kg živé váhy, kachna 25 - 35 Kč, husa nekrmná 60 - 70 Kč, žita a pšenice za 1 q 190 Kč, ječmen a oves (max. ceny) 175 Kč, hrách 350, čočka 500, americké sádlo 42, mýdlo 1 kg 33 Kč, vlněné látky 1 m 180 - 300 Kč a více, hovězí maso 1 kg 20 Kč, ovocné stromky 1 kus 12 Kč, arch papíru 40 h, sešit školní 70 h, složka o 10 listech 2 Kč, 1 kg švestek 1 - 1,320 Kč, pár mužských střevíců 400 Kč.

V obecním zastupitelstvu usneseno, aby u kaple nazýval se sadem Masarykovým a sad za školou sadem Palackého.