Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1921

Dne 16.2. bylo sčítání lidu. Napočteno 257 obyvatel.

Dne 13. března 1921 obnoven odbor Národní jednoty pro Jihozápadní Moravu. Do odboru se přihlásilo 58 členů. Za předsedu zvolen p. Josef Pár, za jednatele Frant. Švéda, kovářský mistr.

Dne 23. dubna zastřelil p. Jos. Pár v rybníčku p. Františka Komínka č. 31 první ondatru.

Od měsíce května bylo počasí trvale krásné, takřka bez deště. Úroda obilí byla znamenitá. Pšenice se prodávala v měsíci srpnu za 420 Kč, žito za 370 Kč, oves 330 Kč. Teplota v některých dnech byla až 40°C a více.

Dne 3. září 1921 podrobila přijímací zkoušce do reformního gymnasia ve Znojmě s dobrým prospěchem první žákyně zdejší školy a vůbec první žákyně ze zdejší obce.