Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1922

Dne 9. července vysvědcena byla nová hasičská stříkačka a konán sjezd hasičské župy. Slavnost byla velice zdařilá. Kmotrou při svěcení stříkačky byla žákyně Marie Kliková, /:11 let stará.:/ která hasičskému sboru věnovala 3 000 Kč. Její otec vystrojil pro hasičské hodnostáře hostinu, pohostil 16 hudebníků a hasičům věnoval 11 soudků piva.

Od jara až do sečení pšenice bylo velmi sucho, bez deště. Suchem obilí vypadávalo. Zkušení hospodáři odhadovali vypadaného obilí na 1/3. Pole ihned zorali nově vypučené obilí sekli, nebo na něm pásli hovězí dobytek. Úroda byla celkem prostřední. Jaře a slámy bylo velmi málo. Ve žních často pršelo. Brambory na nať ukazovaly dobrou úrodu. Ještě na začátku září kvetly a byly zelené. Ku konci měsíce srpna cena obilí náramně klesla. Pšenice se prodávala 1q za 100 Kč, žito za 80 Kč. Selata byla však náramně drahá. 1 kg až za 48 Kč. Koruna naše ku konci srpna měla stále, kdežto německá marka a rakouská koruna neměly skoro žádnou hodnotu. Za 1 Kč dostalo se 3 000 Kč rakouských. Mnozí lidé jezdili do Vídně, aby tam za naše peníze lacino nakoupili.

Následkem velkého sucha nebylo vody ve studních. Voda se v některých zemích rozdělovala na lístky. Z Citonic k nám jezdili pro vodu.