Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1929

Koncem ledna vanuly neustále silné větry. Zvláště 7. ledna se strhla prudká vichřice, která způsobila četné škody. Sházela ze střech křidlice, v sadech polámala štěpy i stromy, takže způsobila nové škody na ovocných stromech. Koncem března nastalo značně teplé počasí.

V polovici dubna nastalo značné ochlazení, dokonce dosti silné mrazy.

V polovici května sebraly děti mezi sebou i po vesnici 30,20 Kč na mrzáčky.

Dne 19. května zemřel Jaroslav Havlík. Dne 17. srpna zamřela Julie Růžičková.

Dne 1. září odchází dosavadní a zatímní správce školy Václav Kořínek do Plenkovic a na jeho místo nastupuje definitivní správce školy Bohumil Čech, dosavadní správce školy menšinové v Dolenicích.

Dne 12. října zemřel František Švéda.

V roce 1929 bylo pokračováno ve stavbě silnice za vedení dozorce pana Kašpara ze Znojma. Byla ukončena stavba silnice přes vesnici. Na návsi bylo nutno silnici navážeti, neboť byla velmi nízko. Materiál byl dovážen z úseku silnice před školou, kde se musela prohlubovati a břehu mezi školou a domem pana Havlíka. Před školou vznikla tímto prohloubením značně vysoká stráň. Ke škole muselo býti zřízeno betonové schodiště, poněvadž nyní se octla vlastně na kopci.

Mezi kaplou a školou byla prokopána spojovací silnice, spojující silnici podmolskou se silnicí nově stavěnou. V místech, kde silnice opouští náves, mezi domy pana Coufala a pana Záděry, bylo nutno silnici vydlážditi šatovskými dlaždičkami, poněvadž je v těchto místech velmi úzká.

V měsíci říjnu udržely se na trhu ve Znojmě následující ceny:
1q pšenice 151 - 158 Kč
1q žita 135 - 140 Kč
1q ječmene 130 - 138 Kč
1q ovsa 120 - 123 Kč
1q slámy 34 - 48 Kč
1q sena 50 - 65 Kč
1q zemáků 28 - 35 Kč
selata, pár 300 - 400 Kč
holubi, pár 10 - 12 Kč
kuřata, pár 15 - 28 Kč
1 kg másla 22 - 25 Kč
1 kg sádla 15,60 - 24 Kč
1 kg tvarohu 3,50 - 4 Kč
vejce, kus 0,90 - 0,95 Kč
husa 30 - 50 Kč
kachna 20 - 24 Kč
slepice 18 - 26 Kč
králík 18 - 30 Kč
mléko, l 1,90 - 2 Kč
kys. zelí 1,50 - 2 Kč
salát 0,70 - 0,80 Kč
maso hovězí 13 - 14 Kč
telecí maso 10 - 13 Kč
vepřové maso 13 - 15 Kč
skopové maso 9 - 11 Kč

Dne 27. října byly provedeny volby do Národního shromáždění.
Pro volbu do senátu byly odevzdány následující hlasovací lístky:
Živnostenská strana - 6
Nár. demokratiská strana - 1
Komunistická strana - 1
Lidová strana - 68
Nár. socialistická - 3
Agrární strana - 63
Sociálně demokratická - 3

Pro volby do poslanecké sněmovny byly odevzdány následující hlasovací lístky:
Soc. demokratická strana - 4
Nár. sociální strana - 2
Živnostenská strana - 8
Lidová strana - 80
Agrární strana - 73

V prosinci 1929 odchází okresní hejtman ve Znojmě Podbrzký k zemskému úřadu do Brna a na jeho místo nastoupil rada okresní politické právy František Laštůvka.