Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1927

Měsíc leden letošního roku byl velice mírný, takřka bez mrazů. V celém měsíci převládalo velice vlhké počasí bez sněhu.

Dne 8. ledna.zemřel výměnkář Jan Molík čís. 1. Dne 16. ledna uspořádali hasiči ples v hostinci paní Kateřiny Máhrové.

Výnosem okresní politické správy ve Znojmě ze dne 30.12.1926 č. 33.905 obdržela paní Kateřina Mahrová koncesi hostinskou s stanovištěm v domě č. 41 s následujícím oprávněním.
1. Přechovávat cizince
2. Podávat pokrmy
3. Výčep piva a vína
4. Výčep pálených lihových nápojů
5. Podávati kávu, čaj, čokoládu a jiné teplé nápoje a občerstvení
6. Hry dovolené

Dne 20. a 21. února mrzlo. Teploměr ukazoval 10°R pod bodem mrazu.

Dne 20. Února zemřela babička Rosália Bradová, která se dožila skoro 90 let.

V měsíci únoru řádila v naší vísce chřipka. Nebylo snad ani jednoho domu, kde by někdo neležel. Z 28 školních dítek chodilo do školy 10 - 12.

Dne 8. května zemřela Františka Lendlerová, manželka hrobaře Jana Lendlera. Manželé tito bydleli v obecním době v č. 25.

Dne 2. května započala se stavěti okresní silnice z Bezkova do Břečkova za vrchního dozoru p. rady Marušáka, cestmistra Doležala. Dozorcem nad dělníky byl p. Kašpar ze Znojma

Dne 12. května v první den ledových mužů byl silný mráz. Všechny ořechy, doubky a hruškový květ pomrzl.

Dne 13. května v 5 hodin ráno padal sníh s deštěm a vál studený vítr. Po celý den se střídavě chumelil sníh. Toto studené počasí potrvalo až do 15. května. Druhá polovina měsíce května byla také velmi studená. Lidé nosili kožichy. V měsíci květnu vypukly v obci spalničky.

Dne 6. dubna prodala p. Kateřina Mahrová svůj hostinec panu Habru za 100 000 Kč. Veškeré daně a poplatky zavázal se platiti p. Habr. Pan Habr počal v měsíci červnu sekati maso.

Dne 11. června rozzuřila se o 1/2 20. hodině nad naší vískou veliká bouře.

Dne 12. června přistěhoval se do obecního domu čís. 25 zdejší příslušník p. Jan Havlík s rodinou. Jest to první rodina v obci, která se hlásí k víře českobratrské.

Ku konci měsíce června sebraly dítky po vesnici a mezi sebou 59,90 Kč na mrzáčky.

V měsíci květnu počal p. František Stehlík, čtvrtláník, stavěti stodolu při čís. 18. Stodolu dokončil v měsíci červenci. Náklad na ni činil 25 000 Kč. V měsíci červenci byly veliké bouře a průtrže mračen. Místy padaly kroupy a ničily úrodu. Naše víska zůstala těchto živelných pohrom uchráněna.

Žně začaly v měsíci červenci a sice kolem 18. července. Všechno obilí uzrálo najednou. Za žacím strojem lidé hned vázali. Od jara řádily v osení i v obilí hraboši polní, kteří mnoho škody natropili.

V měsíci červenci zřídila firma Chvojka z Přelouče u p. Josefa Pára samočinná napajedla. První napajedla od téže firmy si pořídil p. Jan Molík, č. 32. Dne 25. července o 21 hod. 45 minutách bylo u nás zemětřesení, které trvalo asi 6 vteřin. Dveře u světnic a nádobí skleněné v kredenci otřásáním zvučelo.

Dne 17. srpna 1927 byl rozebrán most přes potok ve vsi. Byla to důkladná stavba. V dolejší části mostu byly úplně zdravé duby.

Dne 18. srpna odstěhoval se ze zdejší školy p. Josef Svoboda, který školu po 29 školních roků řídil.

Dne 21. srpna při výstavě koní ve Znojmě obdržel první cenu na kobylu pan Josef Brechta, rolník č. 11 a sice dukát v pouzdře a 100 Kč na hotovosti.

Dne 16. října konaly se obecní volby. Kandidátní listiny odevzdaly dvě strany a sice:

Nepolitické sdružení sdružení voličů v  Bezkově s těmito kandidáty:
1. Brechta Josef, rolník č. 11
2. Kučera Jan, čtvrtláník č. 6
3. Havlík František, domkář č. 20
4. Pár Josef, rolník č. 30
5. Auer Josef, čtvrtláník č. 49
6. Molík Josef, obuvník č. 29
7. Klika Matouš, rol. syn č. 46
8. Klempa Jakub, čtvrtláník č. 12
9. Fraj Jan, domkář č. 37
10. Molík Jan, rolník č. 32
11. Molík Antonín, domkář č. 1
12. Molík Michael, truhlář č. 35
13. Šťáva Jiří, domkář č. 22
14. Mašín Jan, domkář č. 19
15. Macek Josef, domkář č. 36
16. Šťáva František, domkář č. 70
17. Havlík Antonín, domkář č. 71
18. Šťáva Jan, domkář č. 69

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu a domoviny domkářů a malorolníků s těmito kandidáty:
1. Mahr Antonín č. 24
2. Fraj Josef č. 9
3. Klika František č. 13
4. Meduna Jindřich č. 23
5. Auer Josef č. 54
6. Valášek Antonín č. 17
7. Hammer Antonín č. 16
8. Klempa Frantiček č. 52
9. Mrňa František č. 5
10. Komínek František č. 31
11. Mahr Karel č. 63
12. Lendler František č. 68
13. Šťáva Tomáš č. 10
14. Fraj Jan starší č. 26
15. Són Čeněk č. 44
16. Havlík Ferdinand č. 45

Voličů bylo 168, z nichž se k volbě dostavilo 167. Pro první kandidátní listinu odevzdáno bylo 86 hlasů. Pro stranu republikánskou atd. odevzdáno bylo 78 hlasů. Do obecního zastupitelstva bylo tedy zvoleno z obou stran prvních 6 kandidátů.

Dne 16. listopadu konala se volba obecní rady za přítomnosti správce okresní politické správy p. Dr. Podbrdského mist. rady. Rozhodl los u všech volených. Za starostu vylosován byl p. Josef Brechta.

Od 16. prosince až do 24. prosince panovala velká zima. Největšího vrcholu dosáhla dne 20. a 21. prosince, kdy teploměr ukazoval 14 - 16° pod bodem mrazu. Dne 24. prosince náhle se oteplilo. V měsíci listopadu přišla zvěst, že bývalý náš důstojný pán pater Josef Zika, komthur, konsistoriální rada i farář v Mostu zvolen byl proboštem a prvním zemským infulovaným prelátem na Hraditi sv. Hypolita.