Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1924

Do vánoc minulého roku byla zima mírná. O vánocích počalo mrznout a mrazy trvaly až do pozdního jara. Veškerá práce polní se značně zpozdila. Dne 12. dubna 1924 napadlo u nás sněhu na 22 cm vysoko.

Hasičský sbor postavil vedle svého skladiště dřevěnou rozhlednu a sušárnu hadic nákladem 3 000 Kč.

Den 20. června zůstane pro naši obec nezapomenutelným, neboť ten den jsme poprvé viděli našeho osvoboditele, pana presidenta T. G. Masaryka, který se svou družinou na cestě Moravou, zavítal do Znojma.

Dne 8. září /:v zrušený svátek:/ nebylo vyučováno, neboť ani jedno dítko nepřišlo do školy.

Letošní podzim byl velice bohatý na ovoce, které však většinou v naší obci bylo od rudy. Hlavně švestky. Zmínky zasluhuje, že z jara tohoto roku se v obci poprvé sázela řepa cukrovka a na podzim počali rolníci si z cukrovaru vozili řízky. Sklizeň bramborů a cukrovky konala se při pěkném počasí podzimním. Dne 27. a 28. listopadu byly velké mlhy stromy plné jinovatky až se pod tíhou její lámaly.

Dne 3. prosince byl překrásný skoro jarní den. Dne 4. prosince ráno k páté hodině spustil se liják. Celý den pak přeprchalo. Celý prosinec byl bez sněhu a bez velkých mrazů. O vánocích rolníci orali na polích.