Rok 1931 Rok 1932 Rok 1933 Rok 1934 Rok 1935 Rok 1936 Rok 1937 Rok 1938 Rok 1939 Rok 1940

1933

V r. 1933 se hospodářská krise ještě stupňovala. Nezaměstnaných bylo ještě víc. Stát, chtěje prováděti investiční práce, vypsal z jara 5% půjčku práce. Bohatí měli poskytnouti peníze potřebné k podnikání a dáti tak práci chudým. V obci jsme však „finančně silných“ lidí neměli. Vzdor silné agitaci upsáno bylo v obci pouze 3500 Kč a to: Spořitelní a záloženský spolek 2000 Kč, Bohumil Čech, říd. učitel 1000 K a Františka Ambrozková, učitelka ruč. prací 500 Kč.

Druhá akce státní, která má pomoci těm nejpotřebnějším, byla sleva z pachtovného o 24% všem, kteří o to majitele pozemků požádají. Slevu povolili všichni soukromníci i obec, aniž byla podána jediná stížnost, což svědčí o dokonalém smyslu celé akce.

11.6. povolen obcí prodej stavební parcely vedle domku p. Antonína Havlíka č. 70 ve výměře 950 m2 p. Antonínu Valáškovi po 2 Kč za 1 m2. Dlužníků za obecní pachty bylo tolik, že obec byla nucena poslati všem platební rozkazy. Vzdor tomu se pachtovné scházelo velice pomalu.

Skládání dříví kolem kaple a školy na Hátech bylo zakázáno a na dřevo určena část Hátů západně od cesty od Klikovy stodoly na křižovatku Podmolí, Lukov. Dávka z místa zvýšena z 5 h na 10 h za 1 m2. Po žních objevilo se na polích velmi mnoho myší. Aby se zabránilo škodám, byl nucen každý držitel pozemků objednati prostřednictvím obce strichninem otrávenou pšenici v množství dle výměry. Půlláníci 8 kg, čtvrtláníci 4 kg, domkáři 2 kg, 1 kg a nejmenší chalupníci 1/2 kg. Myši se proto tolik rozmohly, že byl celkem suchý, pro ně příznivý rok. Sucho není však jen letos. Již po více než 10 let je pozorovati, že poměrné množství srážek je menší, než bývalo dříve. Proto je také nedostatek vody ve studních a chovatelé dobytka většinou byli nuceni dovážeti vodu z rybníčka na návsi. Někteří majitelé studní prohloubili jámy o 2 - 3 m, ale ani potom neměli vody nadbytek.

Myši zůstaly po celý listopad a prosinec, neboť byla velmi mírná zima. Do konce roku nebylo ani sněhu, ani mrazu.

Na podzim rozhodlo se obecní zastupitelstvo osázeti svah naproti skalce, kterému se říká „Ve štěpnici“. Keře na stráni byly vykopány a zasázeny do řad třešně koupené ze školařského závodu v Příměticích.

Naše obec je pověstná svým sudičstvím. Je opravdu mezi občany v poslední době velmi mnoho soudních sporů. Někdy spor opravdu má důvod, jelikož hranice pozemků nejsou přesné a hraničních kamenů - ročně obecní zastupitelstvem přehlednutých a bílených, jak se to dělá v mnoha obcích - není. Tu opravdu někdy „kdo oře poslední, má nejširší pole“ a je potřebí i soudem se bránit. Ve většině případů je však příčina sporu malicherná a spory jsou vedeny opravdu jako odveta, oplátka, za opravdovou nebo i domnělou křivdu.