Rok 1931 Rok 1932 Rok 1933 Rok 1934 Rok 1935 Rok 1936 Rok 1937 Rok 1938 Rok 1939 Rok 1940

1936

Letošní rok byl deštivý. Z jara hodně pršelo a přede žněmi vetšina obilí ležela. Také o žních namoklo několikrát, takže obilí nebylo dobré jakosti a z velké části porostlo.

Naše památná lípa na rozcestí k Mašovicím se dne 9. července při náhlé bouři se silným jihozápadním vetrem rozlomila. Zůstala jen půlka koruny. Obec dala kmen na lomu zabetonovat, aby alespoň druhá polovina koruny zůstala a nebyla ohrožena zahníváním kmene.

Od roku 1933 zlepšily se finance obce především proto, že se na všem důkladně šetřilo. Také funkcionáři Spořitelního a záloženského spolku starali se, aby obci všemožně vyhověli. Nepožadovali splátek na kapitál a snížili úrokovou míru pro obecní dluhy o 1/2 a později o 1%. Třetí příčina byly mimořádné příjmy v celkové výši 83157,75 Kč
1) ZME vrátila ze zálohy na stavbu místní sítě 139100 Kč peníz 9044,15 Kč
2) Z vyrovnávacího fondu zemského dostala obec v r. 1934 4000 Kč, v r. 1935 3600 Kč, v r. 1936 6029,70 Kč.
3) Sekvence na elektrisace z fondu dotovaného státem byla vyplacena po částech a sice v roce 1934 8000 Kč, v roce 1935 (2 splátky) 16000 Kč, v roce 1936 8000 Kč, v roce 1937 10000 Kč.
4) Na splacení dluhu byla použita hotovost kmenového jmění uložená u hypoteční banky v Brně a spolku v Bezkově.
5) Dávky z přírostu hodnoty (z převodu nemovitostí) 2200 Kč.

Zjara odstraněna byla veliká závada na obecním úřadování, která přímo mařila starosty obce v posledních několika letech. Do letošního roku se všechny obecní záležitosti vyřizovaly v bytě starostově. Tam scházela se i finanční komise, tam byla kancelář, jejíž agenda v poslední době se velmi rozrostla a vyžadovala místa na uložení spisů, nedobytné pokladny atd. Když paní starostová energicky a docela rozumně prohlásila, že kouření několika zamokvaných dýmek ve své světnici trpět nemůže, dělalo pár výborů stávku a nechodilo do schůzí, ale potom se obecní zastupitelstvo postaralo o zřízení obecní kanceláře.