Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1953

Rok 1953 byl posledním rokem první československé pětiletky.

Činnost Rady MNV

Rada povoluje nebo zamítá žádosti o zabijačky. Odmítnutý může ještě žádat u ONV a u KNV. Obyčejně je každý spokojen se zamítnutím z rady MNV, poněvadž neplniče nechrání ani vyšší instance.
Dále projednává rada všechny žádosti občanů a doporučuje tyto ke kladnému vyřízení nebo je zamítá. Např. při žádosti o lovecké lístky na r. 1954, o sociální důchod, o podporu, o převodu majetku atd. Velkým břemenem pro radu je příděl půdy do nuceného nájmu. V r. 1953 příděl provedli na 3 roky, což jim ušetří práce.

Dále určuje lidi do sněhového družstva na uvolnění silnic v zimě. Také rozepisuje na jednotlivé potahy povinnost odvozu dřeva z lesa na nádraží nebo smýkání dřeva k lesním cestám, kde je převezmou traktory.

Konec zásobovací agendy

V r. 1953 se končí měnovou reformou vydávání lístků na potraviny a šatenek na textil a boty. Zásobovací agenda u místních národních výborů přestává.

Měnová reforma

Měnová reforma byla provedena 1. června 1953. každá rodina dostala vyměnit na každého člena 300 Kčs a poměru 1:5, tj. 60 Kčs na osobu. Ostatní peníze v hotovosti byly proměněny v poměru 1:50 a toto vše bylo provedeno na poštovních úřadech. V občanské legitimaci bylo otištěno razítko na důkaz o provedení proměny, aby nikdo nemohl měnit dvakrát. Jen vesničtí boháči měnili vše v poměru 1:50. Také vklady byly pak převáděny na novou měnu a to podle těchto pravidel: Každá vkladní knížka prvních 5000 Kčs měla proměněno v poměru 1:50, druhý desettisíc v poměru 1:12, od 20 000 do 50 000 v poměru 1:18 a vše nad 50 000 v poměru 1:30 Je vidět, že postiženy byly velké vklady. Ale vcelku vkladatelé byli na tom lépe než ti, kteří drželi peníze doma. Znamení-li měnová reforma konec zásobovací agendy u MNV, znamená ještě zrušení obchodů tzv. volného trhu. Tam mohl občan koupit textil nebo potraviny bez lístků, ale za vyšší cenu.

Měnovou reformou jsou všechny vázané vklady zrušeny.

Doplněk od webmastera(2.9.2003) „30.6.1953 prezident prohlásil (uklidnil občany), že žádná měnová reforma nepřipadá v úvahu. Druhý den byla provedena.“

Kruponáři

Kruponáři provádějí odborně zabijačky a před opařením zabitého vepře sedřou obdélník nejlepší kůže ze hřbetu pro průmyslové účely. Každý občan, jemuž je zabijačka povolena, musí odevzdat 7,5 kg sádla a krupon, obdélník neopařené kůže i se štětinami.

Hřbitov ve správě MNV

Na základě přípisu ONV byl převzat hřbitov, zřízený v r. 1909 do správy MNV. Podrobnosti s mašovickým p. farářem projednal předseda MNV Antonín Švéda.

Sběrny

Zeleninu a okurky pro NP Fruta vykupoval v r. 1953 v Bezkově p. Valášek

Sběrna odpadových surovin byla upravena na č. 1.

Osvětová beseda

Vychází zákon o Osvětových besedách, zkratka OB. V Bezkově předsedkyní OB se stává ředitelka Helena Kovaříková.

Sad u hřbitova

U hřbitova byly na jaře r. 1953 vysazeny ovocné stromy. Celkem 150 kusů.

Snahy o hostinec

V tomto roce občané bezvýsledně podávali žádosti, podporované MNV, aby vojenská správa uvolnila místnosti hostince pro jeho původní účel.

Smrt Stalina

5.3.1953 zemřel předseda rady ministrů SSSR, generalissimus J.V.Stalin. 9.3. konala se v kinosále tryzna za velikého učitele socialismu.

14.3. po návratu z pohřbu v Moskvě, po krátké, ale vážné nemoci umírá nejvěrnější Stalinův žák, náš první dělnický prezident Klement Gottwald. 19.3. se konala v kinosále tryzna.

Počasí

Jaro bylo dosti nepříznivé a studené. Po chladných dnech začal dne 9. a 10. května padat sníh. 9.5. byl mráz -2°C.

Dne 12. července zuřila nad Bezkovem větrná bouře s krupobitím. Kroupy padaly s deštěm. Byly drobné. Smšť polámala hodně ovocných stromů a tím nadělala hodně škody.

Pokusy o založení JZD

MNV při každé příležitosti a především rada MNV připomínala potřebu založení JZD v Bezkově. 14. dubna byl pověřen Josef Valášek, předseda JZD prvního typu, aby svolal členy a získal je pro přechod na JZD 3. typu. V dubnu byl prováděn nábor osobní agitací některých zemědělců.

Uvolňování a povolávání osob do zemědělství

V tomto roce i v následujícím roce se často na programu rady objevuje žádosti mladých lidí, aby byli uvolněni ze zemědělství a aby mohli nastoupit místo ve výrobě průmyslové nebo v traktorových stanicích. Rada postupovala blahovolně. Jen u některých si vyhradila, že po založení JZD se musí vrátit do Bezkova na svou půdu. Rovněž povolávání osob jinde zaměstnaných zpět na půdu rodičů nebylo odhlasováno. Nikomu nebyly činěny potíže.