Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1966

Změny v počtu obyvatel

Z vesnice se odstěhovali Hegyi Antonín s rodinou z č. 16 na Slovensko. Plačková Marie č. 8 do Brna. Konečná Marie s dcerou z č. 57 za manželem do Opavy. Dušek Jan s rodinou z č. 52 do Mašovic. Ludvík Josef s rodinou z č. 58 do Přímětic a Albert Josef s rodinou z č. 8 do Chvalovic. Do vesnice se nikdo nepřistěhoval. V letošním roce uzavřeli sňatky: Brechtová Marie, která odešla za manželem na Vsetínsko, Kliková Slávka č. 13, provdaná Visingerová, bydlí s manželem u rodičů a Lendler Ladislav č. 68, který bydlí s manželkou u matky. V tomto roce se narodilo 5 dětí, a sice: Coufal Libor č. 28, Koníček Petr č. 62, Mondlová A. č. 48, Veselý Jan č. 17 a Konečná Dana č. 57.

JZD „Stráž nad Dyjí“

Počet stálých pracovníků v JZD činí 104 členy, z toho 54 žen. Odměna na PJ činila 22,59 Kčs v penězích a 1,02 Kčs v naturáliích. Poměry v družstvu se zlepšují. Projevuje se dobrá práce vedoucích funkcionářů, což se hlavně odráží na výši PJ, organizaci práce, vybavování strojového zařízení. Pracovní morálka je dobrá. Přesto se stále projevuje nedostatek pracovníků, který je při špičkových pracech nahrazován brigádami hlavně z řad studující mládeže.

V letošním roce bylo dosaženo u všech plodin plánovaných výnosů. Rovněž v živočišné výrobě se poměry začínají lepšit. Stále však nedochází ke stabilizaci pracovníků a tím i žádoucím výsledkům.

Výstavba obce

V letošním roce byla dokončena úprava kolem chodníků vybudovaných v minulém roce a před domy č. 4, 5, 6, a 7 byly upraveny trávníkové záhony olemované obrubníky. Dále bylo v letošním roce započato s adaptací budovy č. 29, jejíž část je upravována na požární zbrojnici. V tomto roce byla vykonána převážná část prací, avšak k úplnému dokončení nedošlo.

Škola

Základní škola zůstává jednotřídní. Na konci školního roku navštěvovalo školu 19 žáků. Školní rok však začal s 16 žáky. Je to nejmenší počet žáků v trvání školy. Žáci, kteří se přistěhují jsou většinou maďarské národnosti, což způsobuje určité potíže ve výuce.

Kulturní poměry

V letošním roce, opět po mnoha letech byl obnoven starý masopustní zvyk „průvod maškarádů“. Toto provedli členové požární ochrany.

Knihovna

Tato zůstává nadál na č. 29. Byla přemístěna do místností na opačné straně. Knihovnice Drahomíra Jedličková dbá o pěkné prostředí knihovny. Dochází i ke zvětšenému zájmu o čtení.

Osvětová beseda

Osvětová beseda řídí nadále kulturní život všech složek. Kino OB promítá v letošním roce pouze příležitostně. Novým předsedem OB byl jmenován Bedřich Kuřítka.

Počasí

Během ledna trvaly slabší mrazy, kolem -10°C. Vrstva sněhu byla asi 10 cm. Koncem měsíce přišla obleva a značné oteplení, které trvalo téměř do poloviny března. Počátkem března se začalo již pracovat na polích. Tyto práce však byly přerušeny sněhovými přeháňkami a mrazíky. Pozdní jaro bylo chladné a nestálé. Rovněž léto znamenalo značných teplotních výkyvů. Deště byly normální. Velmi teplé a slunné bylo počasí na podzim. Podzimních dešťových srážek bylo velmi málo. Zima začala na sucho. V prosinci přišly sněhové plískanice. Sníh neměl dlouhé trvání.

Různé

Po bouři dne 7.6.1966 v odpoledních hodinách udeřil blesk do stohu slámy, který byl umístěn nad vesnicí (nad Freiovými č. 78). Stoh se vznítil a přes rychlý zásah místního požárního sboru a požárního sboru ze Znojma, se nepodařilo požár zlikvidovat a převážná část stohu shořela. Dle odhadu bylo zjištěno, že shořelo 13 vagonů slámy. Škoda byla kryta státní pojišťovnou, která vyplatila JZD 37 323 Kčs náhrady.