Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1969

V průběhu roku dochází k postupné konsolidaci politických i hospodářských poměrů. Zvláště po dubnovém zasedání ÚV KSČ, kdy došlo ke změnám ve složení členů ústředního orgánu KSČ, do jehož čela byl zvolen s. Gustav Husák, dochází k vyjasnění situace a příčin, které se v r. 1968 v ČSSR odehrávaly. Pravicové síly a nepřátelé našeho zřízení usilovaly v r. 1968 o likvidaci socialismu v ČSSR. Díky internacionální pomoci Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 bylo zabráněno kontrarevoluci. Byly zmařeny plány na likvidaci vítězství dělnické třídy, kterého bylo v naší vlasti dosaženo v únoru 1948 pod vedením KSČ. Drtivá většina občanů v naší vlasti se postavila na podporu nového vedení KSČ a na podporu úkolů vyplývajících z usnesení ÚV KSČ z 2. dubna 1969.

MNV

Plenární zasedání MNV projednalo výsledky dubnového zasedání ÚV KSČ a poslanci vyjádřili plnou podporu novému vedení KSČ v čele se s. Husákem. Poslanci MNV pracovali ve stejném složení, nedošlo k žádným změnám.

V rámci akce Z byla zahájena adaptace budovy MNV č. 71, rozpočtovým nákladem 150 000 Kčs. Na brigádnické práce byla zisková pomocí organizací NF a občanů v celkovém počtu 1140 brigádnických hodin. Dle plánu má být tato akce ukončena v r. 1970. Vedením této akce byl pověřen člen rady MNV s. Karel Výskot.

Byla zakoupena nová motorová stříkačka v hodnotě 27 000 Kčs, která byla předána místnímu požárnímu sboru.

Rada MNV rozhodla, aby v roce 1970 byla v obci provedena rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení, bylo v obci v provozu od r. 1931.

Knihovna

Místní lidová knihovna obdržela za velmi dobrou činnost „Čestné uznání ministerstva školství a kultury ČSSR“.

Škola

Počet dětí byl proti minulému roku beze změny. Dne 24.2.1969 zemřel ředitel místní školy s. Emil Zbytovský.

Změny v počtu obyvatel

V průběhu roku 1969 se narodily tyto děti: Tunková Milena č.40, Coufalová Kamila č.28, Mondlová Lenka č.48, Trojanová Irena č.78, Klika Antonín č.48, Valášková Radka č.83.

Během roku zemřeli tito občané: Havlíková Julie, Pahrová Marie, Tejral Josef, Zbýtovský Emil.