Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1968

Bouřlivý a pohnutý rok 1968 na události v celé naší republice se odrazil i v naší obci. Zdá se, že drtivá většina obyvatel přijala nový směr politiky socialismu za svůj. Změny na vedoucích místech ve státě i v KSČ byly přijaty se souhlasem a s nadějemi, že v příštích letech nebude docházet k takovým činům, které se u nás vyskytovaly v padesátých letech.

V srpnových dnech obsazení naší republiky vojsky pěti socialistických zemí obcí Bezkovem neprošel žádný cizí voják. Jen v noci bylo slyšet hřmot tankových a automobilových motorů vojenských kolon, které se pohybovaly po silnici přes Citonice směrem na Lesnou.

Volby, které se měly konat v květnu 1968 byly odloženy a během r. 1968 nebyly konány. Rozhodnutím rady ONV byla v obci zrušena funkce uvolněného předsedy MNV. Předseda František Šťáva našel zaměstnání na ONV ve Znojmě a při tom vykonával funkci předsedy MNV dále. Celý národní výbor pracoval ve stejném složení i v prodlouženém funkčním období.

Změny v počtu obyvatel

Rodiny, které se v r. 1967 do obce přistěhovaly se zase v r. 1968 z obce odstěhovaly. Rodina Ferkova a Krištofova do Lesné, rodina Gažiova do Němčiček. Sňatky uzavřeli: Marie Brucknerová č. 65 s Janem Petrem Jalitschem a Marie Šetinová č. 38 s rakouským státním příslušníkem Johanem Grünnem. Počet narozených dětí v r. 1968 byl 4 a to: Kučerová Jana, Ivana Mahrová, Jaroslav Polášek a Lumír Výskot

Během roku zemřli: Josef Valášek, Marie Auerová a Johana Švédová. Všichni zemřelí byli v pokročilém věku.

JZD

JZD Stáž nad Dyjí hospodařilo v r. 1968 dobře, o čemž svědčí, že výše PJ byla 27,70 Kčs.Lepší výsledky v hospodaření je nutno přičíst zlepšené kvalitě práce. Zdá se, že si konečně většina družstevníků uvědomuje, že o dobrých výsledcích hospodaření rozhoduje práce každého družstevníka.

V tomto roce dokončilo JZD stavbu čerpací stanice na naftu.

Zvelebení obce

V letošním roce byla provedena kanalizace od domu č. 24 k domu č. 40 a vydlážděny chodníky od domu č. 3 k domu č. 7. Bylo rozhodnuto provést adaptaci domu č. 71 zakoupeného z dotace ONV na dětský zemědělský útulek. V budově bude dále umístěno: zasedací síň a kancelář MNV, skladiště IPCHO a místní lidová knihovna.

Škola

Stav žactva na začátku školního roku 1968/69 je 18, z toho 6 chlapců a 12 děvčat.

V dubnu navštívili žáci zdejší školy žáky 4. ročníku ZDŠ ve Znojmě, Václavské náměstí a tato třída přijela na návštěvu do zdejší školy. Společně podnikli žáci školní výlet 22.5. na Macochu a do ZOO v Brně.

Hmotná úroveň

Zlepšování hmotných poměrů družstevníků vede k opravám domů, nakupování zařízení, televizorů a osobních aut. V letošním roce přibyla v obci další 4 auta, celkem je v obci 8 osobních aut.

Knihovna

Knihovnice Drahomíra Jedličková vede zdejší knihovnu dobře. V roce 1968 byla vyznamenána krajským štítem a navržena do celostátní soutěže. Knihovna má 811 svazků.

Počasí

Letošní rok se vyznačoval suchem v měsících červnu a červenci. Některé studny v obci měly nedostatek vody. Pozdější měsíce byly chladné, ale ani ty nepřinesly dostatek vláhy. Zima začala poměrně brzy a držela se až do konce roku.