Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1970

MNV

Od 1.4. byl na vlastní žádost ze zdravotních důvodů uvolněn z funkce člen RMNV a tajemník MNV s. Josef Procházka. Od tohoto data byl do funkce člena rady a tajemníka MNV zvolen poslanec s. Antonín Havlík.

Rada MNV chválila, aby při rekonstrukci veřejného osvětlení byla stará osvětlovací tělesa nahrazena výbojkovými osvětlovacími tělesy a aby bylo veřejné osvětlení rozšířeno až ke středisku živočišné výroby. Náklady na večřejné osvětlení činily 84 125 Kčs.

Škola

Na uvolněné místo ředitele místní školy byla schválna s. Marie Gráfová ze Znojma

Pohyb obyvatel

V roce 1970 se narodily tyto děti: Jedličková Iveta, Motáček Zdeněk a Žák Rostislav.

V tomto roce zemřeli tito občané: Molíková Marta, Molíková Kateřina, Plačková Marie, Pohlová Marie a Štancl František

Vhledem k tomu, že se v obci nenašel zájemce o místního hrobníka, byl pro tuto práci přijat František Brychta z Horního Břečkova.

Výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů

V tomto roce bylo uskutečněno celostátní sčítání lidí, domů a bytů. Výsledky v naší obci: Počet obyvatel: 242, z toho 117 mužů a 125 žen. 99 ekonomicky aktivních osob. Struktura obyvatel dle věku: Do 15 let 65 obyvatel, 16 - 59 let 122 obyvatel a nad 60 let 55 obyvatel.
Počet společně hospodařících domácností: 80
Vybavenost: 61 eletrických praček, 34 chladniček, 55 televizorů, 28 vysavačů, 32 motocyklů a 11 osobních aut.
Počet trvale obydlených bytů: 80
Vybavení těchto bytů: 10x ústřední etážové topení, 29 koupelen, 43x vodovod, 9 ohřívačů vody, 7 elektrických sporáků a 13 plynových sporáků.

JZD

JZD obhospodařovalo 728 ha zemědělské půdy, z toho 649 ha orné půdy.Hodnota 1 pracovní jednotky činila 26,22 Kčs.