Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1971

MNV

Rok 1971 je ve znamení příprav voleb poslanců do zastupitelských orgánů všech stupňů. V roce 1971 byla ukončena náročná akce Z adaptace budovy MNV č. 71, ve které jsou kanceláře a zasedací síň MNV, knihovna, sklad CO a zemědělský útulek.

Volby

Ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 proběhly v obci velmi důstojně volby poslanců do zastupitelských orgánů NV. Pro MNV v Bezkově byli zvoleni:
Předseda s. Jan Koníček č. 62, tajemník s. Antonín Havlík č. 70, členové rady: s. František Šťáva č. 22, s. František Tunka č. 40, s. Helena Wolfová č. 82. Ostatní poslanci MNV: Josef Cejpek č. 80, Josef Frei č. 9, Drahomíra Jedličková č. 80, Stanislav Meduna č. 23, Jiří Štymák č. 49, Josef Valášek č. 77.

Škola

Od 1.5. odešla z funkce ředitelky ZDŠ Marie Gráfová, do konce školního roku působil na zdejší škole důchodce učitel Josef Šrámek ze Znojma. Od 1.8. byla funkcí ředitelky ZDŠ pověřena s. Walková ze Znojma.

Zemědělský útulek

Ředitelkou byla od 1.8.1971 pověřena s. Františka Kliková z Citonic.

Rada MNV rozhodla požádat ONV, aby dětský útulek byl převeden na mateřskou školu s celodenním provozem.

Pohyb obyvatel

V roce 1971 se narodilo pouze 1 dítě a to Jana Motáčková. V roce 1971 zemřeli tito občané: Josef Frei č. 9, Antonín Švéda č. 15, Karel Tunka č. 40.