Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1980

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Obyvatelstvo

Tento rok se narodily 4 děti a to Helešicová Jana, Cejpková Soňa, Pubal Josef a Kubák Roman

V tomto roce zemřeli Auer Josef č.p. 57, Freiová Terezie č.p. 51, Lendlerová Anežka č.p. 68, Výskotová Františka č.p. 50 a Bartošková Julie

Výstavba obce

V Bezkově byly prováděny různé údržby a opravy veřejných budov a prostranství.

Požár

V obci Bezkově vypukl dne 9. října požár v čísle popisném 17. Shořela stodola, ve které byl uskladněn stavební materiál na opravu rodinného domku a hospodářské nářadí. Požár vypukl pravděpodobně samovznícením nehašeného vápna. Škoda nebyla vyčíslena, protože stodola nebyla pojištěna. Včasným zásahem požárního sboru ve Znojmě se oheň nerozšíříl na okolní stavení.