Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1976

MNV

Na radě MNV dne 17.2. se schválilo sloučení místních národních výborů obcí Bezkova, Podmolí, Lukova, Mašovic se sídlem v Mašovicích.

Změny v počtu obyvatel

Narodily se tyto děti: Auer Petr č.7 a Motářček Robert č.5.

Zemřeli tito občané: Frei Jan, Frei Jan (z č. 2), Havlík Ferdinand a Výskot Josef.

Zvelebení obce

V tomto roce byla dokončena stavba prodejny se smíšeným zbožím nákladem 324 424 Kčs a 11850 brigádnických hodin. Na mzdách se vyplatilo 50 041 Kčs.

JZD

V tomto roce došlo k zásadní změně v hospodaření družtva. Kooperační seskupení č. 6 hospodaří na celkové výměře 6300 ha a proto krajký stranický orgán na doporučení předsednictva OV KSČ ve Znojmě rozhodl a doporučil sloučit dosavadní JZD celého kooperačního seskupení v jeden ekonomický celek od 1.1.1976.

Nově tvořený zemědělský závod se skládá ze čtyř výrobně organizačních jednotek a to Mašovice, Lesná, Mramotice a Olbramkostel. Počet členů činí 1324.

Škola

V tomto roce se udála nepředvídaná událost. Na žádost otce Jaroslava Výskota, dědečka Josefa Výskota a babičky Františky Výskotové MNV schválil žádost o umístění dětí Jarolava Výskota, Lumíra a Radka do dětského domova z důvodů pro nesprávnou výchovu zapříčiněnou alkoholismem rodičů.