Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1972

Mateřská školka

Mateřská škola byla v prostorách na č. 71. V tomto roce byl objednán bazén, který se staví na zahradě.

Základní devítiletá škola

V tomto roce byla ředitelkou školy s. Walková. Od nového školního roku byla ředitelkou s. Bartošková.

Pohyb obyvatel

V tomto roce se narodil Radek Výskot. Zemřeli 2 občané: Coufal Antonín, Havlík Antonín

Zvelebení obce

V tomto roce byla provedena oprava požární zbrojnice nákladem 5000 Kčs a 250 brigádnických hodin. Stará požární zbrojnice byla zbourána. Bylo vybudováno hřiště u MŠ na č. 71 nákladem 5000 Kčs a 180 brigádnických hodin.

Byla opravena prostranství v obci nákladem 9000 Kčs a 250 brigádnických hodin. Dále byla vybudována kanalizace od č. 54 k č. 75 včetně výkopu a položení rour. Odpracováno 880 brigádnických hodin.

V tomto roce byla 1.2. schválena objednávka kulturního domu typ Bojanovice. Bylo započato se stavbou. Bylo odpracováno 1500 brigádnických hodin.

KSČ

Výbor organizace KSČ pracoval ve složení soudruhů: Havlík Antonín, Koníček Josef, Šťáva Antonín, Cejpek Josef a s. Procházka.