Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1975

Provoz mateřské školky probíhal normálně. Byly zakoupeny psací stůl a skříň. Ředitelkou je nadále s. Velichová.

Škola

Budova školy v Bezkově nutně potřebovala rekonstrukci a opravu, proto rada MNV schválila dočasné přemístění školy do kulturního domu. Ředitelkou školy byla s. Sklenářová.

Změny v počtu obyvatel

V tomto roce zemřeli tito občané: Kučerová Antonie, Auer Josef, Auerová Terezie, Dovrtěl Josef, Klempa František. Narodily se 2 děti a sice Valášková Daniela č.83 a Coufal Marek č.28.

Zvelebení obce

Pokračovalo se v kladení obrubníků a to od č. 40 po č. 64 a od č. 29 po č. 45 nákladem 15 000 Kčs a 580 BH (brigádnických hodin).

Dále pokračoval výstavba prodejny, která byla dokončena v následujícím roce.