Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1974

Škola

Ve školním roce 1974/75 byla ředitelkou školy s. Sklenářová. V tomto roce se neustále projednávala otázka bytu ve škole, kdy bydlela p. Zbytovská, vdova po bývalém řediteli školy. Tento byt bylo nutno uvolnit pro nynější ředitelku.

Pohyb obyvatel

V tomto roce se narodili: Coufalová Petra č.3 a Früaufová Dagmar č.13 V tomto roce zemřela Výskotová Marie.

Zvelební obce

V tomto roce se prováděly v naší obci tyto akce na zvelebení obce:
Oprava fasády na škole nákladem 200 000 Kčs a 870 BH (brigádnických hodin).
Kladení obrubníkůl od č. 52 k č. 67, od č. 7 k č. 13, od č. 51 k č. 47, od č. 78 k č. 47. Finanční náklad činil 120 000 Kčs a bylo odpracováno 4580 BH.
Vybudování chodníků od č. 54 k č. 75, tj. asi 300 metrů včetně kanalizačních šachet nákladem 50 000 Kčs a 2000 BH. V místní škole bylo vybudováno sociální zařízení za 193 000 Kčs a 3500 BH.
V tomto roce byla stavba kulturního domu typ Bojanovice ukončena. Byl postaven vedle školy u silnice Citonice - Podmolí.
V roce 1974 bylo započato se stavbou nové prodejny na místě zbořené hasičské zbrojnice.

JZD

V roce 1974 se sloučilo JZD Bezkov, JZD Mašovice. Hospodaří společně vesnice Lukov, Podmolí, Mašovice. Sloučené družstvo obhospodařuje 1866 ha zemědělské půdy. Družstvo čítá 391 členů. Z toho 172 mužů a 219 žen.