Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1973

MNV

Rada MNV schválila zakoupení 2 pingpongových stolů pro SSM a pionýrskou organizaci.

Škola

Ve školním roce 1973/74 nastoupila ve zdejší škole na místo ředitelky s. Sklenářová.

Pohyb obyvatel

V tomto roce se narodily tyto děti: Kliková Ludmila a Motáček Jan. V tomto roce zemřeli: Freiová Antonie, Jordán František, Meduna Jindřich.

Zvelebení obce

Byla vybudována kanalizace od č. 62 - 26 a od č. 75 na okresní silnici. Nákladem 23 000 Kč a 880 BH (brigádnických hodin). Dále byly položeny obrubníky od č. 24 po č. 52 nákladem 31 000 Kčs a 1160 BH. Byla vyčištěna požární nádrž, postavena nová zeď. Náklady 13 000 Kčs a 350 BH.

V tomto roce pokračovala práce na kulturním domě. Bylo odpracováno 2500 BH. Provedla se parková úprava u kulturního domu a mateřské školy u MNV, u čísla 45 - trojúhelník. Navezla se zemina, upravily plochy, vysázely růže. Náklady 22 000 Kčs a 900 BH.

Místní komunikace v obci opravil okresní podnik místních komunikací.