Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1981

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Volby

Nejvýznamnější událostí v naší republice byl XVI. Sjezd KSČ a volby do zastupitelských orgánů, které se projevily i v naších obcích. Téměř dvěstětisíc kandidátů do federálního shromáždění, národních rad a národních výborů všech stupňů zaregistrovaly volební komise Národní fronty pro všeobecné volby, které se konaly 5. a 6. června 1981. Při této příležitosti byly byly vypracovány také ve všech krajích, okresech a obcích nové volební programy.

Volby se staly slavností událostí nejen našich obcí, ale v celém státě. Celý průběh řídila volební komise od pátku od 14. hodin odpoledne. Sváteční atmosféru doplňovaly slavnostně vyzdobené místnosti národního výboru a občanských výborů, na veřejných budovách vlály prapory a místní rozhlasy vyhrávaly občanům do pochodu. V Mašovicích v zasedací místnosti národního výboru, v Bezkově, Podmolí a Lukově. V místnostech občanských výborů, zasedaly po celé dny volební komise, dohlížející na důstojný průběh voleb. První voliči byli přivítáni květinami, v Bezkově dětmi mateřské školy, v ostatních obcích pionýry základní školy Mašovice. Většina našich občanů se dostavila již v pátek splnit svoji občanskou povinnost. Nemocné a přestárlé občany upoutané na lůžko navštívili dva členové volební komise s přenosnou urnou.

Výsledek voleb svědčí o jednomyslnosti a jednotě lidu a potvrzuje správnost cesty, kterou jde naše společnost při výstavbě socialsticé republiky.

Na plenární zasedání nového národního výboru byli pozváni i poslanci, kteří nekandidovali v tomto volebním období. Nově ustanovený předseda NV jim poděkoval za práci a předal upomínkový list.

Sestava nového MNV


Předseda: Parůžek Josef

Tajemník Uhlíř Jiří

Členové rady: Toman Karel, Klika Frantiček, Havránková Růžena, Kubáková Antonie, Motáček Jan, Roupec Augustin, Zlámal Jan

Poslanci za Mašovice: Pecha Ladislav, Hotař Václav, Rosa Josef, Weissová Vlasta, Klika Stanislav, Rada Antonín, Frey Jan, Kuhová Anna, Vacatová Marie, Holcr Antonín, Peřinka Jan

Poslanci za Bezkov: Vocílka František, Auer Jan, Žák Rostislav, Tunková Marie

Poslanci za Podmolí: Šulová Zdena, Budai Karel, Raška Jaromír, Janoušek Bohumír

Poslanci za Lukov: Kříž Jaroslav, Urbanová Ludmila, Vašíček Josef, Kilhofová Eva

Od voleb rada místního národního výboru zasedala 23 krát. Plenární zasedání bylo svoláno 6 krát.

Mateřská škola

Mateřská škola je třítřídní, zapsáno bylo 74 dětí ze čtyř obcí.

Učitelská sbor:
Jurková Dagmar – ředitelka
Gonzorčíková Zdena – učitelka
Tevoltová Ivana – učitelka
Plucarová Marie – učitelka
Hotařová Anna – učitelka
Pellová Marie – učitelka
Školnice: Havlíková Věra, Michálková Anna

Obyvatelstvo

Narození Bezkov: Zaňáková Hana, Hejdová Harkéta, Frei Antonín, Cejpková Lucie, Smetana Tomáš, Potácel Michal

Úmrtí Bezkov: Mrňa František č.p. 5, Klika Antonín č.p. 47, Bartošek Jakub č.p. 72

Počasí

Rok 1981 nebyl příliž příznivý. Byla sice mírná zima, která slibovala brzké jaro již v únoru, ale potom po celý březen byly holomrazy, což způsobilo nepříznivě na ozimy a stromy. Duben byl studený a velmi suchý. Poupata stromů vlivem silných mrazů nastydla a květy po odkvětu opadaly. Ovoce nebylo téměř žádné, a výnosy polních plodin nebyly veliké. Vlivem srpnového sucha byla bída o pícniny. Podzim byl zas příliž deštivý, což ztěžovalo průběh podzimních prací. Zima přišla brzo, již 1. prosince napadl první sníh. A postupně zamrzla půda. Mezi svátky všal nastalo oteplení.