Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1988

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Světové a celostátní události

V Praze se sešly dne 3. února ústřední národní výbory Národní fronty ČSSR, ČSR a SSR. Ústřední výbor Národní fronty ČSSR vyhověl žádosti presidenta republiky z uvolnění funkce předsedy UV NF ČSSR a jednomyslně do této funkce zvolil generálního tajemníka UV KSČ soudruha Milouše Jakeše.

Dne 29. května poprvé v historii vystoupil americký president Ronald Reagan se svou chotí na sovětskou půdu v Moskvě k oficiální návštěvě, aby s tajemníkem UV KSSS soudruhem Michailem Gorbačovem zahájili další jednání o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Smlouva vstoupila v platnost dne 1. června, v den, kdy mají svátek děti celého světa.

Dne 28. října jsme oslavili 70. výročí vzniku Českoslovenké republiky v čele s prvím presidentem profesorem T.G. Masarykem.

Akce Z

V ostatních obcích se prováděly běžné údržby na veřejných budovách. V Bezkově přeložení střechy a oprava požární budovy a dětské poradny. Dále přeložení střechy na budově občanského výboru a vedlejší budově mateřské školy. Na hlavní budově byly vyměněny staré okapy a svody za nové.

Mateřská škola

Celkem mateřskou školu navštěvovalo 62 dětí, ředitelkou zůstává s. Anna Hotařová, provoz byl ve třech třídách.

Složení tříd:

I. třída18 dětíUčitelky Eva Šedivá, Lad. Slámová
II. třída22 dětíŘeditelka Anna Hotařová, Alena Svobodová
II. třída33 dětíUčitelky Olga Jurková a Ivana Novotná

Děti mateřské školy měly velmi pěkné vystoupení k MDŽ v kulturním domě v Podmolí.

Obyvatelstvo

Nejstarší občan: Klika Jaroslav nar. 1899

Narození: Koníčková Jana, Klempa Martin, Šťávová Radka

Úmrtí: Auerová Milada č.p. 42, Brada Jan č.p. 33, Auerová Rozálie č.p. 54, Štanclová Marie č.p. 19, Brechtová Žofie č.p. 11

Sňatky:
Mondlová Ludmila + Krejčí Jiří, Podmolí 19
Šťáva Jiří + Karlová Pavla, Žerůtky 5
Kliková Marie + Klempa Jiří, Znojmo n. Republiky 18
Freiová Hana + Tobolka Jan, Zálesí 7

Přistěhování:
Šťávová Pavla č.p. 22, ze Žerůtek 5
Svoboda Emil č.p. 57, ze Znojma, Ant. Zápotockého 29
Kořínek Antonín + Marie + dcery Marie a Ivana č.p. 80, ze Šatova 101

Odstěhování:
Novák Pavel č.p. 78 do Znojma, Přímětic 204
Vocílka František + Eva + František + Gabriela č.p. 80 do Znojma, Sokolská 19
Tobolková Hana č.p. 9, na Šumnou 167

JZD

Rok 1988 zaznamenal v jednotném zemědělském družstvu „Stráž nad Dyjí“ se sídlem v Citonicích změnu ve vedoucí funkci. Dosavadní dlouholetý předseda s. václav hotař odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil Ing. Rudolf Hložek, který do roku 1976 působil na Státním statku Znojmo. V roce 1977 přešel jako zástupce předsedy do JZD Citonice a v roce 1988 převzal vedení jako předseda družstva. Má před sebou hodně úkolů a problémů, které je třeba zlepšit a řešit.

V živočišné výrobě zaznamenalo družstvo úspěch v září na „chovatelském dni“, který se konal v Mramoticích. Doc. Ing. Jaroslav Mikšík Csc. z Vysoké školy Zemědělské v Brně zde velmi kladně hodnotil dvě desítky dojnic, jalovic a býčků. Tímto úspěchem v chovu vytváří si JZD Citonice podmínky pro uznání do šlechtitelského chovu.

V rostlinné výrobě družstvo v tomto roce dosáhlo jen průměrných výnosů. Bylo oseto 703 ha přenice, 175 ha ječmene, 188 ha hrachu, 94 ha cukrovky, 30 ha máku, 163 ha kukuřice, 10 ha krmné řepy, 22 ha červeného jetele, 217 ha vojtěšky, 9 ha jetelotrávy, 25,7 ha podsev vojtěšky, 51 ha podsev jetelotrávy. To jen pro představu o ploše, kterou družstvo obhospodařuje.

Hektarové výnosy:

Pšenice50,76 qMák10,5 q
Ječmen60,04 qKukuřice390,27 q
Hrách40,17 qKrmná řepa460,67 q
Cukrovka360 q  

Počasí

Leden byl velice teplý, denní teplota byla v průměru kolem 10°C i více. Celý měsíc bylo slunečno. V únoru teplé počasí pokračovalo, ale v polovině měsíce napadlo hodně sněhu a tvořily se závěje. Mnohé silnice byly nesjízdné. Koncem února sníh zvlhl a pomalu se rozpouštěl. V březnu napadl nový sníh a teprve začalo mrznout a bylo chladno. Až prvním jarním dnem se trochu oteplilo, ale zemědělci stále nemohli do polí, až v druhé třetině dubna se naráz oteplilo. Denní teploty stouply i přes 20°C, ale již 22. dubna klesly noční teploty na -5°C. Pokles nočních teplot měl hlavně vliv na úrodu ořechů, které zamrzly. Koncem dubna se naráz oteplilo. A nastalo teplé a suché počasí. Až do 17. května, kdy přišla vydatná bouřka, která intenzivně zasáhla hlavně Podmolí a Mašovice. Teplo a vydatné srážky byly i v červnu a červenci. Velmi horké a suché počasí nastalo v srpnu, až 20. srpna napršelo. Potom se trochu ochladilo a nastal krásný, teplý, pozvolný přechod k podzimu. Podzim byl velice teplý, „babí léto“ potrvalo až do 15. října, kdy přišel první mráz, který se stupňoval každou noc, až zamrzla půda. Chladné období potrvalo až do poloviny listopadu. Potom se oteplilo. Zemědělci dokončovali podzimní práce. Prosinec byl mírný.