Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1990

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Rok 1990 začínal včeobecnými rozpaky, hlavně na českém venkově. Zatímco v Praze a ve velkých městech doznívaly ohlasy listopadové revoluce a obyvatelé si pomalu začali zvykat na demokracii, venkov vyčkával. Nejinak to bylo i v Mašovicích. Lidé koncem minulého roku proseděli téměř celé dny před televizory, aby věděli, co se děje v Praze, po volbách presidenta si s úlevou oddychli, ale na životě vesnice se nic konkrétního nezměnilo. Až teprve v polovině ledna bylo založeno Občanské fórum (OF) několika lidmi, v jejichž čelo se postavil pan Jaroslav Sedláček. Na první schůzi bylo pozváno dost občanů, ale účast tak veliká nebyla, jak by se dalo očekávat. Lidé v prvním pocitu svobody a volnosti přijímali sice funkce, ale zase se jich vzdávali. Mnozí, místo aby přiložili ruku k dílu a začali s chutí budovat, spíše si vyčítali, co kdo komu udělal, či komu ublížil. Další politickou stranou, která byla založe v únoru, je strana lidová. Zakladatelem i předsedou byl pan Antonín Březina Mašovice č.p. 50, který se do Mašovic přiženil v roce 1989. Je to člověk nábožensky založený. Dále před volbami se objevila Československá strama socialistická, jejíž předsedou byl pan Jan Dušek, Mašovice č.p. 142.

Volby

V polovině roku se konaly volby a to 9. června 1990. Žádná velká agitace na vesnici nebyla. Lidé si také za 40 let vlády jedné strany odvykli na předvolební agitace a to tím, že jedni jsou příliž mladí a nemohou předvolební přípravy pamatovat a  ti druzí, staří, si je pamatují jako mládež nebo děti. A ti, kteří by si svobodné volby mohli pamatovat, jsou příliž staří nebo už nežijí. Samotní organizátoři z okresních měst nemohli na všechno sami stačit ve městech, natož ještě na venkově. Další negativní stránka celých voleb byla, že do čela kandidátky byli navrženi kandidáti, které lid vůbec neznal, takže lid volil odhadem. Nejvíce hlasů v České republice, ale i v Bezkově získalo Občanské forum, hlavně proto, že to byla strana nepolitická, v jejimž čele stáli lidé, kteří si získali u lidu hodně sympatií v době sametové revoluce. O tuto popularitu se zasloužila hodně Československá televize.

Výsledky voleb

Počet voličů: 146, vydáno obálek: 144, volební účast: 98,63%

Název StranyFederální shromážděníČeská
národní rada
Směnovna národůSměnovna lidu
Čs. strana socialistická100
Svobodný blok221
Občanské fórum453946
Všelid.dem.str.,Sdruž.pro rep110
Komunistická strana Českoslov.292625
Spojenectví zeměděl.a venkova1145
Čs.demokratické fórum010
Strana zelených345
Hnutí čs.porozumění10-
Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl.233331
Sociální demokracie021
Strana přátel piva--2
Křesťanská a demokratická unie273227

Z tohoto přehledu vidíme jasnou převahu Občanského fora. Dále mezi sebou soupeřilo Hnutí za samospráv Moravy a Slezka, Křesťansko – demokratická unie a Komunistická strana československá. Tato posledně jmenovaná se přejnemovala na Komunistickou stranu Čech a Moravy. Do konce roku se na obci nic nezměnilo. Místní národní výbor úřadoval dál v čele s předsedou Josefem Švihálkem a sekretářkou paní Raškovou. Změny nastaly až od roku 1991 v důsledku voleb do obecního zastupitelstva. Tyto se konaly dne 24. listopadu 1990. Těmito volbami se rozpadlo sloučení čtyř obcí pod místním národním výborem v Mašovicích a každá z obcí si volila své Obecní zastupitelstvo a svého starostu. Ve všech obcích se podařilo sestavit kandidátku, jen v Podmolí ne. Tam se konaly volby až v náhradním termínu po Novém roce.

Sestavení obecního úřadu:

Svoji funkci převzal úřad od Nového roku 1991 a byl sestaven takto:

František Klika č.p. 18starosta
Antonín Coufal č.p.28místostarosta
Kubák Josef č.p. 38zastupitel
Kuřítka Bedřich č.p. 43zastupitel
Motáček Jan st. č.p. 5zastupitel
Polášková Marie č.p. 4zastupitel
Potácel Jiří č.p. 50 zastupitel

Mateřská škola

Ředitelkou je nadále pí. Anna Hotařová. Rovněž školnice zůstává na svém místě. Besídku tentokrát pořádala škola v Bezkově ke dni dětí. Vystoupení bylo pěkné.

I. třída17 dětíuč. Grünwaldová, Pavlíčková
II. třída21 dětíuč. Jurková, Hotařová
III. Třída21 dětíuž. Tevaltová, Čabalová

Obyvatelstvo

Narození: Klempová Tereza, Frei Josef, Šťávová Lenka, Mališová Tereza

Úmrtí: Havlíková Marie č.p. 45 ročník 1905

Sňatky:
Pečenka Lubomír č.p. 69 + Streberová Eva, Sp. Nová Ves
Kučera Jaroslav č.p. 6 + Valášková Radka č.p. 83
Trojanová Irena č.p. 78 + Mališ Aleš, Karvinná
Jedličková Dana č.p. 80 + Výběra Luděk č.p. 80

Přistěhování:
Pečenka Lubomír č.p. 69 z Hybrálec 36
Výskot Lumír č.p. 79 + lenka + Fargaš Lukáš, Znojmo

Odstěhování:
Švanda pavel + jaroslava + Kateřina + Jana do Milíčovic
Mališová Irena + Tereza č.p. 78 do Karvinné – ochrová Lutyně 918

Zemědělské družstvo

V tomto roce družstevníci naposled hospodařili ve velkém celku, ke kterému patřilo 13 vesnic. Koncem roku bylo svoláno několik členských schůzí, kde se rozhodovalo o budoucím hospodaření. Velká většina členů se vyjádřila k rozdělení velkého komplexu v menší družstva. Konečné rozhodnutí má se uskutečnit na výroční členské schůzi po Novém roce.

Hektarové výnosy hlavních plodin:
pšenice – 65,7 q
ječmen - 66 q
hrách – 45 q
cukrovka – 28,6 q
krmná řepa – 46 q
mák – 2 q

Počasí

Začátek ledna byl teplý, potom nastaly mrazy, které však netrvaly dlouho. I v únoru byla mírná zima. Vždy napadlo sněhu, který však brzo roztál. Srážkově byl leden pod normálem, únor už byl lepší. Koncem února napadlo více sněhu. Březen byl teplý, již koncem března začaly kvést meruňky. Srážky byly průměrné. Zato koncem dubna byly plískanice a deště a velmi chladno s nočními mrazíky. Odkvetlé ovoce nastydlo a malé plody meruněk a broskví opadaly. Květen byl deštivý a teplý. Nejvlhčím měsícem v roce byl červen, kdy v jeho druhé polovině spadlo 96 mm szážek. Červenec již byl pod průměrem, zvláště jeho druhá polovina. Vlivem června to vypadalo, že se žně opozdí, ale již koncem července nastalo teplo a obilí rychle dozrálo, takže nastaly žně. Počasí plně přálo zemědělcům při sklizni obilí. Srpen byl velice teplý a suchý, v druhé jeho polovině již všichni vyhlíželi na oblohu, neojeví-li se mráček s bouřkou. Toto teplé a suché počasí vydrželo až do poloviny září, kdy sice napršelo, ale na tak vyprahlou zem to bylo málo. Žíjen byl krásný a teplý, typické babí léto. Teprve na samém konci přišly dosti silné první mrazy, kdy příroda pomrzla. Tato studená vlna potrvala asi do poloviny listopadu. Bylo vlhko a sychravo. Prosinec už byl zase mírný s nepatrnými srážkami. Vánoce byly doslova na blátě a tmavé. Jsem zvědava, zda se vyplní staré české přísloví: Vánoce na vlátě, vělikonoce na ledě. Tmavé vánoce, světlé stodoly.

Zvýšení cen

Na začátek července bylo ohlášeno státem zvýšení cen potravin. Již do poloviny června skupovali občané potraviny, hlavně potraviny s delší trvanlivostí jako cukr, mouku atd. Začátkem července byl obchod téměř prázdný. Ceny byly zvýšeny téměř v průměru asi o 50%. Např. cukr krystal ze 7,30 na  10-11,- Kč, máslo z 10,-  Kč na 15,- Kč, chléb veka 1,5 kg ze 4,20 Kč na 6,30 Kč. Tímto uplatněním byly odbourány z větší části státní dotace. Zvýšení cen nastalo hlavně kvůli cizincům, kteří u nás nakupovali velmi lacino. V tomto roce byl na začátku kurs šilinku 1:3,20 Kč, v létě potom 2,60 Kč. Aby občané tak nepocítili toto zvýšení, dostal každý občan tzv. vyrovnávací příspěvek 140 Kč měsíčně. V srpnu nastalo také zvýšení ceny benzínu z 12 Kč na 16 Kč. Tato opatření nastala tím že náš stát dostával nepravidelné dodávky ropy ze Sovětského svazu a celosvětově stouply ceny ropy v důsledku srpnového přepadení Kuvajtu Irákem.