Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1982

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

Mateřská škola

Mateřská škola zůstává v Bezkově. Počet tříd je nezměněn. Jsou tři a počet dětí byl 78. Učitelský sbor je rovněž nezměněn. Až na to, že se vrátila s. Olga Jurková z mateřské dovolé. Smutná událost zastihla pracovnice v mateřské škole. Dne 18. srpna po krátké těžké nemoci náhle zemřela s. učitelka Marie Plucarová. t.č. v důchodu ve věku 65 let. Ještě před rokem zastupovala v MŠ a její dobré a obětavé srdce tlouklo pro všechny nejmenší obyvatele mateřské školy, kterým rozdávala lásku a pochopení. I v kolektivu pedagogických pracovnic byla oblíbená. Čest její památce!

Jako každým rokem i v tomto roce zastihla mateřská škola veřejnou oslavu k Mezinárodnímu dni žen vystoupením všech dětí sloučených obcí. Oslava se vydařila ke spokojenosti účinkujících i celé zůčastněné veřejnosti.

JZD

Jednotné zemědělské družstvo „Stráž nad Dyjí“ se řadí mezi přední zemědělské podniky okresu Znojmo dosahovanými výsledky jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Předsedou JZD Zůstává nadále s. Václav Hotař i ostatní vedoucí se nevyměnili.

Pro rostlinnou výrobu byl rok 1982 velmi příznivý a byly dosaženy tyto výnosy v hlavních plodinách po 1 ha.
Pšenice56,64 qCukrovka412,60 q
Ječmen51,13 qBrambory272,33 q
Hrách31,64 qMák6,58 q
Řepka32,17qHrozny96,70 q

Počasí

Rok 1982 nastoupil svoji vládu silnými mrazy. Začátkem ledna bylo výrazné oteplení, ale koncem měsíce opět silné mrazy kolem 20°C. Stromy a vinohrady silně namrzly. Nejvíce v dřevě pomrzly meruňky, broskve a ořešáky. V březnu se pomalu probouzelo jaro, ale ještě v dubnu byly přízemní mrazíky a dosti sucho. Zato květen, červen a červenec, jako by chtěly chtěly vše vynahradit, byly teplé měsíce a bohaté na srážky, hlavně bouřky. Narostlo hodně píce a obilí bylo velmi pěkné. Rovněž ovoce bylo dosti. Meruněk sice trochu méně, zato třešní a hlavně švestek a jablek byla nadmíra. První mrazík přišel až začátkem listopadu, Byl dlouhý, telpý a studený podzim. První sníh napadl v polovině prosince, ale o váničních svátcích se již rozpustil a až do konce  roku byla mírná zima s teplotou nad nulou.

Obyvatelstvo

Narození Bezkov: Kateřina Medunová, Martin Zajíček, Jiří Rossiwal, Michaela Pařízková, Kateřina Potácelová

Úmrtí Bezkov: Výskot Karel č.p. 55, Mrňová Marie č.p. 5, Habrová Marie č.p. 41